Hanked

Lähtume hangete läbiviimisel riigihangete seadusest ja
sellele vastavast Eesti Energia kontserni hankekorrast

Toodame soojust oma koostootmisjaamades

Suuremad hanked avalikustatakse kontserni ettevõtjate hankeplaanides.
Hanketeated avaldatakse riigihangete registris.

Tutvun kordade ja juhistega

Soovid pöörduda hangetega seotud teemadega?

Saadan kirja

Seotud teemad