Hanked

Lähtume hangete läbiviimisel riigihangete seadusest ja
sellele vastavast Eesti Energia kontserni hankekorrast

Toodame soojust oma koostootmisjaamades

Suuremad hanked avalikustatakse kontserni ettevõtjate hankeplaanides.
Hanketeated avaldatakse riigihangete registris.

Tutvun kordade ja juhistega

Kontaktisik

Jan Erikson

Jan Erikson

Hangete grupi juht

Jan.Erikson@energia.ee

Seotud teemad