Biomassist energia tootmine

Koostootmise tehnoloogia on tõhus ja keskkonnasäästlik

Biomass on oluline ja suure potentsiaaliga taastuv energiaressurss

Enefit Green kasutab biomassi elektri ja soojuse tootmiseks Paide elektrijaamas ja Lätis, Valka ning Broceni elektrijaamades. Kasutatav biomass on toodetud madala kvaliteediga metsamaterjalist või võsast, mis ei sobi puidu- ega paberitööstusele. Samuti kasutatakse puidutööstuse jääke.

Biomassi kasutamise keskkonnasõbralikkus ning kohalike varude suur maht muudab biomassi Eesti ja Läti jaoks väga oluliseks ning suure potentsiaaliga taastuvaks energiaressursiks.

Samuti on see alternatiiv mittetaastuvatest allikatest energia tootmisele. Biomassi tõhusal kasutusel on taastuvenergiasektoris keskne koht energiasõltumatu seisukohalt.

Meie koostootmisjaamad


Paide elektrijaamast

Enefit Greeni Paide elektrijaam toodab soojust ja elektrit. Soojus müüakse Paide elanikele ja toodetud elekter elektribörsil. Kütusena kasutab Enefit Green Paide elektrijaam biomassi, mille tarnivad peamiselt lähipiirkonna metsa- ja puidutööstusettevõtted.

Aastas toodetakse ligikaudu 75% kogu Paide linna vajalikkust soojusest, samuti katab jaamas aastas toodetava elektri hulk keskmisest viiendiku Paide elektritarbimisest.

Jaama elektriline võimsus on 2 megavatti ja soojuslik võimsus 8 megavatti. Aastas toodetakse kuni 7,5 GWh elektrit, mis katab ära 2 500 keskmise tarbimisega kodumajapidamise aastase elektrivajaduse, ning kuni 42 gigavatt-tundi soojust.


Valka elektrijaamast

Enefit Greeni Valka elektrijaam toodab soojust Valka linnale ning müüb toodetud elektri Läti elektrivõrku. Jaam kasutab kütusena biomassi, mis varutakse lähipiirkonna hakkepuitu tootvatelt ettevõtetelt.

Enefit Greeni omanik Eesti Energia omandas enamusosaluse Valka soojusettevõttes 2011. aasta jaanuaris ning ainuomanikuks saadi 2016. aasta lõpus. 2012. aastal rajati Valka linna soojusega varustab bioküttel töötav elektrijaam.

Valka elektrijaama elektriline võimsus on 2,4 megavatti ning soojuslik võimsus 8 megavatti. Aastane elektritoodang on 14,3 gigavatt-tundi, mis katab ära 4 767 keskmise tarbimisega kodumajapidamise aastase elektrivajaduse. Valka elektrijaama aastane soojatoodang on kuni 23,3 gigavatt-tundi.


Broceni elektrijaamast

Enefit Green omab Lätis Brocenis koostootmisjaama, kus toodetakse hakkepuidust soojust ja elektrienergiat.

Sealse jaama aastane elektritoodang on 33,3 gigavatt-tundi, mis müüakse Läti elektrivõrku ning mis katab ära 11 100 keskmise tarbimisega kodumajapidamise aastase elektrivajaduse.

Aastane soojatoodang on 125 gigavatt-tundi, millega varustatakse pelletitehase kompleksi.

Pelletitootmisest lähemalt

Seotud teemad