Valdymas

Siekiame būti lyderiais

Atvira ir bendradarbiavimu pagrįsta lyderystė padeda siekti savo tikslų

Bendras „Enefit Green“ valdybos ir tarybos siekis yra valdyti įmonę taip, kad ji būtų geras pavyzdys kitoms įmonėms. Pagrindiniai mūsų valdymo kriterijai – strateginis aiškumas, gera valdymo praktika, efektyvi veikla ir geri finansiniai rezultatai, taip pat sėkmingas bendradarbiavimas su visomis tikslinėmis grupėmis.

Sąžininga ir rūpestinga veikla yra mūsų valdymo principų pagrindas


Atsakingas valdymas

Valdydami įmonę vadovaujamės aiškiomis gairėmis ir principais. Dokumentais nereglamentuojamose srityse, kiek tai pagrįsta ir būtina, taikomi vienodi principai, nustatyti „Eesti Energia“ grupėje.

Taip pat taikome tarptautinius vadybos sistemos standartus, pavyzdžiui, ISO.


Code of Ethics »
Code of Ethics for Partners »
Environmental policy »
Principles of occupational health and safety »
Principles of customer data processing »
Valdymo principa »
Žemės naudojimo principai »
Enefit Green“ vadybos sistemos sertifikatas ISO 9001 (PDF) »
Enefit Green“ vadybos sistemos sertifikatas ISO 14001 (PDF) »
Enefit Green“ vadybos sistemos sertifikatas ISO 45001 (PDF) »

Apie grėsmę ir neetišką elgesį galima pranešti

Apie neteisėtą, neetišką elgesį ir (arba) sukčiavimą galima pranešti:

  • informuojant Sukčiavimo rizikos valdymo skyrių žodžiu, telefonu (466 6000) arba e. paštu (annateada@energia.ee);
  • informuojant mums paslaugas teikiantį advokatų biurą telefonu (640 7199) arba e. paštu (annateada@ellex.legal).

Atsidavusi komanda

Žmonės yra didžiausias mūsų turtas, leidžiantis plėtoti atsinaujinančią energetiką ir kartu judėti ekologiškesnės ateities link.

Vadovaudami žmonėms rūpinamės, kad kiekvienas komandos narys suprastų savo darbo svarbą ir matytų jo ryšį su įmonės strategija. 

Tarptautinę „Enefit Green“ komandą sudaro talentai, kurių gebėjimai viršija tiek energetikos, tiek pramonės sektoriaus vidurkį. Mūsų darbuotojai taip pat labai tiki įmonės ateitimi.

Mūsų komandos narių ilgametė patirtis atsinaujinančios energijos srityje, profesionalumas, į klientą orientuotas mąstymas ir naujovių siekis padeda įgyvendinti įmonės augimo strategiją.

Esame verslūs, orientuoti į rezultatus ir ilgalaikę naudą. Vertiname kompetenciją ir asmeninį tobulėjimą. Palaikome gerą komunikaciją, prisidedame prie karjeros galimybių ir išdrįstame prisiimti atsakomybę. Aktyviai rengiame sau pamainą.

Į įmonės plėtrą įtraukiame visus darbuotojus – atliekame kasdienės veiklos apklausas ir rengiame ilgesnius visų metų įsipareigojimų bei bendradarbiavimo tyrimus.


Skaityti daugiau apie žmones


Už „Enefit Green“ valdymą yra atsakinga keturių narių valdyba.

Valdybos pirmininkas kartu yra bendrovės vykdomasis direktorius.

Į valdybą taip pat įeina valdybos nariai, kurie atsakingi už gamybą, finansus ir įmonės plėtrą.

Aavo Kärmas

Valdybos pirmininko

CV »

Innar Kaasik

Valdybos narys, atsakingas už gamybą

CV »

Veiko Räim

Valdybos narys, finansų direktorius

CV »

Andres Maasing

Valdybos narys, plėtros direktorius


„Enefit Green“ tarybos tikslas – planuoti įmonės veiklą, organizuoti jos valdymą ir prižiūrėti valdybos darbą.

Tarybą sudaro penki nariai.

Andrus Durejko

Tarybos narys

CV »

Anne Sulling

Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys

CV »

Marlen Tamm

Tarybos narys

CV »

Kristjan Kuhi

Tarybos narys

CV »

Erkki Raasuke

Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys

CV »


Audito komitetas yra patariamasis organas, įsteigtas Enefit Green stebėtojų tarybos.

Komitetas konsultuoja Enefit Green stebėtojų tarybą apskaitos, audito, rizikos valdymo, vidaus kontrolės ir audito, priežiūros ir biudžeto sudarymo bei veiklos teisėtumo klausimais.

Komitetą sudaro trys nariai, kuriuos trejų metų kadencijai renka taryba.

Erkki Raasuke

Audito komiteto pirmininkas

CV »

Anne Sulling

Audito komiteto narys

CV »

Raine Pajo

Audito komiteto narys

CV »

STRUKTŪRA

Enefit Green

Enefit Wind OÜ

Enefit Wind UAB
Lietuva

Enefit Green UAB
Lietuva

Šilalės vėjas UAB

UAB Šilutės vėjo parkas 2

UAB Šilutės vėjo parkas 3

UAB Vėjo Parkai

Baltic Energy Group UAB

UAB Energijos Žara

UAB Vėjoteka

UAB Kelmės Vėjo Energija

Enefit Green SIA
Latvija

Tolpanvaara Wind Farm OY
Suomija

Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ

Tootsi Tuulepark OÜ

Enefit Wind Purtse AS

Enefit Green Sp. z o.o
Lenkija

Cirrus Sp. z o.o
Lenkija

Velum Sp. z o.o
Lenkija

Incus Sp. z o.o
Lenkija

Humilis Sp. z o.o
Lenkija

Energy Solar Sp. z o.o
Lenkija

PV Sielec Sp. z o.o
Lenkija

PV Plant Debnik Sp. z o.o
Lenkija

PV Plant Zambrow Sp. z o.o
Lenkija

100% priklauso „Enefit Green AS“

100% priklauso „Enefit Green AS“ dukterinei įmonei

„Enefit Green“ turi mažumos akcijų šiose bendrovėse: „Team Paldiski OÜ“, „Empower 4 Wind OÜ“

Susijusios temos