Energijos gamyba iš biomasės

Kogeneracinė technologija yra efektyvi ir nekenksminga aplinkai

Biomasė yra svarbus ir perspektyvus atsinaujinantis energijos šaltinis

„Enefit Green“ naudoja biomasę elektros ir šilumos gamybai Estijos Paidės elektrinėje bei Latvijoje, Valkos elektrinėje. Naudojama biomasė gaminama iš žemos kokybės medienos arba krūmų, kurie netinka nei medienos, nei popieriaus pramonei. Taip pat naudojamos medienos pramonės atliekos.

Dėl biomasės naudojimo ekologiškumo ir didelių vietos rezervų biomasė Estijoje ir Latvijoje yra labai svarbus ir perspektyvus atsinaujinantis energijos šaltinis.

Tai taip pat yra puiki alternatyva energijos gamybai iš neatsinaujinančių šaltinių. Iš nepriklausomos energijos perspektyvos efektyvus biomasės naudojimas atsinaujinančios energijos sektoriuje yra labai svarbus.

Mūsų kogeneracinės jėgainės


Apie Paidės elektrinę

„Enefit Green“ Paidės elektrinė gamina šilumą ir elektrą. Šiluma parduodama Paidės gyventojams, o elektros energija – elektros biržai. „Enefit Green“ Paidės elektrinė kaip kurą naudoja biomasę, kurią daugiausia tiekia netoliese esančios miškų ir medienos pramonės įmonės.

Elektrinė kasmet patenkina apie 75 % viso Paidės miesto šilumos poreikio, o per metus gamykloje pagaminama elektros energija sudaro vidutiniškai penktadalį Paidėje suvartojamos elektros energijos.

Elektrinė gali gaminti 2 megavatus elektros energijos ir 8 megavatus šilumos energijos. Kasmet pagaminama iki 7,5 GWh elektros energijos (toks kiekis patenkina 2500 vidutinių namų ūkių metinį elektros energijos poreikį) ir iki 42 GWh šilumos.


Apie Valkos elektrinę

„Enefit Green“ Valkos elektrinė gamina šilumą Valkos miestui, o pagamintą elektros energiją parduoda Latvijos elektros tinklui. Kaip kurą gamykla naudoja biomasę, kurią gauna iš netoliese esančių medienos drožlių įmonių.

„Enefit Green“ savininkė „Eesti Energia“ 2011 metų sausį įsigijo daugumą Valkos šildymo bendrovės akcijų, o 2016 m. pabaigoje tapo vienintele savininke. 2012 metais pastatyta biokuro jėgainė tiekia šilumą Valkos miestui.

Valkos elektrinė gali gaminti 2,4 MW elektros energijos ir 8 MW šilumos energijos. Metinė elektros gamyba sudaro 14,3 GWh, o tai patenkina 4 767 vidutinių namų ūkių metinį elektros energijos poreikį. Metinė Valkos elektrinės šilumos gamyba sudaro iki 23,3 GWh.


Susijusios temos