Vystymasis

Didžiausio augimo ateinančiais metais tikimasi Lenkijoje

Vystome saulės energetiką

Nuolat ieškome galimybių plėsti atsinaujinančios energijos gamybą. Saulės energijos gamybos didinimas yra vienas iš pagrindinių mūsų tikslų.

Saulės energijos naudojimas auga visame pasaulyje, nes tam yra daug priežasčių. Tai atsinaujinantis ir iš esmės neišsenkantis energijos šaltinis.

Turime ambicingą saulės energijos jėgainių plėtros planą, kurį įgyvendindami pradėjome kelis projektus Estijoje ir Lenkijoje.

Stebėsime saulės energijos plėtros galimybes visose vidaus rinkose ir, kai įsitikinsime numatomo kiekvieno konkretaus projekto pelningumu, pradėsime jas įgyvendinti.

Rūpinamės aplinka ir bendruomenėmis

Energijos gamyba artėja prie bendruomenių, prie vartotojų. Kurdama saulės jėgaines, „Enefit Green“ laikosi principo, kad bendruomenė yra mūsų partneris.


Mes atsižvelgiame į regionų, kuriuose dirbame kasdien, arba kur norime plėtoti atsinaujinančią energiją, plėtrą. Mums labai svarbi aplinkos apsauga ir vietos bendruomenių gerovė.

Tikime, kad gerai suplanuoti, įrengti ir valdomi saulės jėgainių parkai daro minimalų poveikį aplinkai.

Pradėdami naujus plėtros projektus, įvertiname galimas kiekvieno projekto pasekmes aplinkai. Taip pat aptariame, kaip jie gali paveikti bendruomenes.

Remiamės nuodugniais poveikio aplinkai vertinimo tyrimais, kurie padeda nustatyti galimai reikšmingą poveikį aplinkai ir jo sušvelninimo būdus.

Esame įsitikinę, kad konstruktyvus dialogas ir bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis padės pasiekti geriausią saulės energijos plėtros rezultatą.

Mūsų vystymosi principai


Bendruomenė yra mūsų partneris

Kuriame bendras darbo grupes, siekdami sukurti naujus pokyčius, kurie yra svarbūs bendruomenėms ir pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams

Nedarome reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai

Atliekame išsamius poveikio aplinkai tyrimus ir įtraukiame ekspertus, turinčius įvairiapusės patirties tiek vietos, tiek tarptautiniu lygmeniu

Taikome geriausias technologijas

Planuodami atsižvelgiame į galimus ateities scenarijus, kad neapsiribotume tik moderniausių ir geriausių technologijų taikymu

Randame sinergiją su kitomis sritimis

Padedame bendruomenėms asmeniškai ir lanksčiai planuoti žaliuosius maršrutus

Naudojame geriausią tarptautinę praktiką

Esame lyderiai ir turime geriausius tarptautinius partnerius


Susijusios temos