Tuuline september suurendas hüppeliselt Enefit Greeni taastuvelektri toodangut

Tuuline september suurendas hüppeliselt Enefit Greeni taastuvelektri toodangut

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green tootis septembris 108 gigavatt-tundi taastuvelektrit ehk üle kahe korra rohkem kui augustis (55 gigavatt-tundi).

Eelmise aasta septembriga võrreldes suurenes toodang kümnendiku võrra. Septembris toodetud taastuvelektrist jaguks aastaks ajaks umbes 36 000 keskmise tarbimisega majapidamise elektrivajaduse katmiseks.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul kasvas ettevõtte taastuvelektri toodang septembris võrreldes augustikuuga kahekordselt. „Kasv tulenes oluliselt parematest tuuleoludest, sest september oli keskmisest tuulisem. Tänu sellele ja tuulikute heale töökindlusele suutsime aastavõrdluses meie taastuvelektri toodangut taas kasvatada,“ kommenteeris Kärmas.

Septembrikuu 108 gigavatt-tunnises toodangutulemuses sisalduvad Eesti ja Leedu tuuleparkide, Eestis ja Poolas asuvate päikeseparkide, Iru, Paide, Valka ja Broceni koostootmisjaamade, Keila-Joa hüdroelektrijaama ning Ruhnu taastuvenergialahenduse toodangumahud.

Enefit Greeni soojatoodang Eestis asuvates Iru ja Paide ning Lätis paiknevates Valka ja Broceni koostootmisjaamadest ulatus septembris 26 gigavatt-tunnini.

Taastuvenergia toodangu suurenemine aitab kaasa Eesti Energia kontserni strateegilisele eesmärgile toota 2024. aastal 43 protsenti elektrist ja soojusest taastuvatest allikatest.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad neljal turul – Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 20 tuuleparki, 4 koostootmisjaama, 36 päikeseelektrijaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam.