Žmonės

Žmonės yra didžiausia mūsų vertybė


Mūsų tarptautinę komandą sudaro atsidavę talentai, kurių ilgametė patirtis atsinaujinančios energijos srityje, profesionalumas, į klientą orientuotas mąstymas ir naujovių siekis padeda įgyvendinti įmonės augimo strategiją.


Esame verslūs, orientuoti į rezultatus ir ilgalaikę naudą. Vertiname kompetenciją ir asmeninį tobulėjimą. Palaikome gerą komunikaciją, prisidedame prie karjeros galimybių ir išdrįstame prisiimti atsakomybę.


Mes sąmoningai ir visapusiškai valdome darbuotojų patirtį ir skatiname darbdavį augti

Kad pakeistume rytojaus energetikos pasaulį


Mes sugalvojame
Kvestionuojame prastovos situaciją ir ieškome naujų technologijų bei sprendimų. Inovacijų pagrindas yra bandymai, klaidos ir mokymasis Iš jų

Mes augame
Vertiname ir skatiname darbuotojus tobulėti ir būti smalsiems

Mes inicijuojame
Visi turime galimybę prisiimti atsakomybę ir būti lyderiais svarbiose srityse

Mes rūpinamės
Kad darbuotojams sektųsi, juos palaikome ir sudarome palankias darbo sąlygas

Rūpestingai ir su dėkingumu puoselėjame įmonės kultūrą

Nuolat atnaujiname organizacijos kultūrą. Mūsų tikslas yra sukurti aplinką, palaikančią novatorišką mąstymą. Vertiname partneryste pagrįstus darbo santykius.

Vadovaudami komandoms, remiamės valdymo kriterijais ir principais. Raginame vadovus reguliariai rengti individualius susitikimus su darbuotojais, kad mūsų žmonės būtų išlaikyti, įgalioti ir siektų bendrų tikslų.

Manome, kad aukšta valdymo kokybė yra geros kultūros pagrindas

Mums svarbi aukšta valdymo kokybė ir nuolatinis jos tobulinimas. Vadovus palaikome įvairiomis tobulėjimo programomis ir mokymais.

Meeskondade eestvedamisel lähtume juhtimispõhimõtetest ja -printsiipidest. Julgustame juhte regulaarselt läbi viima 1:1 kohtumisi, et meie inimesed oleksid hoitud, võimustatud ja kaasahaaratud ühistest eesmärkidest.

Šiandien mes tobulėjame, kad pakeistume rytojaus energetinį pasaulį

Mums svarbus kiekvienas darbuotojas ir jo asmeninis tobulėjimas. Palaikome mokymosi kultūrą ir siūlome galimybes nuolat tobulinti savo kompetencijas, atitinkančias kiekvieno poreikius.

Kaip tarptautinė įmonė, savo darbuotojams suteikiame lygias galimybes tobulėti. Mokymai ir seminarai vyksta estų, rusų ir anglų kalbomis.

Mūsų atsidavusių žmonių darbas turi įtakos visam Baltijos jūros regionui

Į įmonės plėtrą įtraukiame visus darbuotojus – atliekame kasdienės veiklos apklausas ir rengiame ilgesnius visų metų įsipareigojimų ir bendradarbiavimo tyrimus.

Ištikimi ir įsitraukę darbuotojai yra didžiausia įmonės vertybė – per žmones verslas nuolat vystosi ir yra tvarus.


Lygios galimybės mūsų įdarbinimo srityje

Į vertę orientuotas įdarbinimas yra svarbi mūsų verslo dalis. Su visais kandidatais elgiamės vienodai, nepriklausomai nuo jų tautybės, pilietybės, amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, religijos ar sveikatos aplinkybių. Tvarkydami kandidatų ir darbuotojų duomenis vadovaujamės Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu (BDAR).

Pagal mūsų įdarbinimo politiką kandidato kreditingumas nėra tikrinamas. Tačiau atliekamas bendras asmens patikrinimas – siekiame, kad naujų darbuotojų reputacija ir pagrindinė informacija būtų geros. Rūpinamės savo žmonėmis ir juos laikome įmonės ambasadoriais – tam tikra kontrolė yra būtina atsižvelgiant į jų užduotis, pareigas, lūkesčius ir galimybes.

Su visais darbuotojais esame sudarę tinkamas ir teisėtas darbo sutartis.


Su visais elgiamės mandagiai, pagarbiai ir dėmesingai

Vienodus elgesio standartus organizacijoje apibrėžia Etikos kodeksas, kuris padeda darbuotojams spręsti etines dilemas ir pasirinkti tinkamą elgesį.  

Netoleruojame jokių Etikos kodekso pažeidimų. Tai reiškia, kad į visus pažeidimus reaguojame atsižvelgdami į įvykio pobūdį ir aplinkybes bei priemones. Mūsų darbuotojų atsidavimas yra klientų pasitenkinimo ir koncerno sėkmės prielaida.


Susijusios temos