Socialinė veikla

Vertiname bendruomenės ir aplinkos puoselėjimą

Norime, kad mūsų veikla padėtų aplinkai ir visuomenei vystytis tinkama linkme

Jaučiame didesnę atsakomybę nei tik gaminti atsinaujinančią elektros energiją. Esame įsipareigoję judėti švaresnės aplinkos ir tvaresnio pasaulio link.

Štai kodėl mes prisiimame atsakomybę dėl įmonės valdymo, teigiamai veikdami aplinką ir visuomenę.


Dvi sritys, kurioms skiriame daugiausia dėmesio


Švietimas

Mūsų tikslas – sudominti jaunus žmones energetika ir prisidėti prie energetikos žinių sklaidos.

Bendradarbiaujame su aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigomis, kad užsitikrintume būsimą pamainą, turinčią reikiamų įgūdžių ir žinių, ir prisidėtume prie mokymosi procesų gerinimo.

Lankomės mokyklose kaip kviestiniai lektoriai, kad pasidalytume savo profesine patirtimi atsinaujinančios energijos srityje. Jaunuoliams, norintiems įgyti patirties, siūlome praktikos galimybes.

Skaityti išsamiau

Bendruomenė

Mes atsižvelgiame į regionų, kuriuose dirbame kasdien, arba kur norime plėtoti atsinaujinančią energiją, plėtrą. Mums labai svarbi vietos bendruomenių gerovė.

Palaikome glaudžius ryšius su vietos bendruomenėmis ir savivaldos atstovais. Remiame regionų ekonominį ir kultūrinį vystymąsi per asociacijas, įsteigtas bendradarbiaujant su savivaldybėmis.

Veikiančios NVO

Susijusios temos