Stratēģija

Ražojam enerģiju videi nekaitīgā veidā un palīdzam padarīt pasauli tīrāku

Ilgtspējīga un atbildīga rītdiena

Tīras un oglekļneitrālas enerģijas ražošana ir kļuvusi par globālu mērķi. Zaļā enerģija ir ātrākais un racionālākais veids, kā sasniegt nulles emisiju līmeni.

Mums ir vajadzīgi videi draudzīgāki, vienlaikus ekspluatācijā drošāki veidi, lai nākotnē nodrošinātu pietiekami daudz no atjaunīgajiem energoresursiem ražotas elektrības.

Enefit Green saprot savu lomu virzībā uz šo mērķi un savu ikdienas darbu velta tam, lai attīstītu atjaunīgās enerģijas ražošanu un padarītu pieejamāku šo nākotnes enerģiju. Zaļās elektroenerģijas plašāka izmantošana, piemēram, transportlīdzekļos, mājokļos vai lauksaimniecībā, ir vienkāršākais veids, kā samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu.

Videi droša ražošana

Atjaunīgā enerģija ir viena no visstraujāk augošajām enerģētikas nozarēm, kas kļūst arvien konkurētspējīgāka.

Enefit Green mērķis ir ražot enerģiju videi drošā veidā un efektīvi.

Mūsu īpašnieka Eesti Energia ilgtermiņa rīcības plāns paredz pāreju uz elektroenerģijas ražošanu tikai no atjaunīgiem resursiem. Uzņēmumam Enefit Green ir galvenā loma šī mērķa sasniegšanā.

Uz izaugsmi vērsta stratēģija

Enefit Green pastāvīgi meklē jaunas iespējas, kā paplašināt atjaunīgās enerģijas ražošanu.

Pakāpeniski attīstām atjaunīgās enerģijas projektus visos vietējos tirgos – Baltijas valstīs, Polijā un Somijā. Mūsu galvenais mērķis ir paplašināt vēja un saules enerģijas ražošanu.

Lai palielinātu atjaunīgās enerģijas ražošanu, esam uzsākuši jaunu vēja parku attīstības projektus Igaunijā un Lietuvā.

Tāpat esam iesaistīti dažādos saules enerģijas attīstības projektos. Lielāko pieaugumu saules enerģijas jomā sagaidām no Polijas. Tajā pašā laikā piedāvājam saules enerģijas risinājumus klientiem visos vietējos tirgos.

Mēs palielinām atjaunojamās enerģijas ražošanu


Koncentrējieties uz vēja un saules enerģijas ražošanas paplašināšanu

Izaugsmes plānā iekļautas Baltijas valstis, Polija un Somija

Mērķis ir līdz 2025. gadam palielināt atjaunojamās enerģijas ražošanas jaudu 2,3 reizes līdz 1,1 GW

Saistītās tēmas

Par uzņēmumu

Esam viens no lielākajiem atjaunīgās enerģijas ražotājiem Baltijas valstīs

Vide

Nodrošinām mazāku ekoloģiskās pēdas nospiedumu

Vadība

Vēlamies būt līderi