Lai jūsu vietā strādā vējš un saule!

Pieteikšanās Enefit Green akcijām ir beigusies

Skatīt rezultātus
Tā kā arvien vairāk valstu, pašvaldību

Tā kā arvien vairāk valstu, pašvaldību, uzņēmumu un cilvēku izvirza sev augstus mērķus samazināt oglekļa emisijas, pastāvīgi aug vajadzība pēc atjaunīgās elektroenerģijas.

Plaša pāreja uz zaļu elektroenerģijas ražošanu

Plaša pāreja uz zaļu elektroenerģijas ražošanu ir vienkāršākais veids, kā samazināt CO2 pēdas nospiedumu un sasniegt klimatneitralitāti.

Enefit Green ir atraktīva iespēja ieguldīt Baltijas jūras reģiona zaļajā elektroenerģijā


Viens no vadošajiem un daudzpusīgākajiem zaļās elektroenerģijas ražotājiem Baltijas jūras reģionā

Lielākais vēja elektroenerģijas ražotājs Baltijas valstīs

Skaidra izaugsmes stratēģija

Spēcīgi finanšu rādītāji un naudas plūsma ar dividenžu potenciālu

Mūsu izaugsmes plāns un loma CO2 pēdas nospieduma samazināšanā

Ar līdzekļiem, kas tiks piesaistīti no akciju kotēšanas, uzņēmums plāno attīstīt vēja un saules enerģijas parkus, lai patērētājiem nodrošinātu pietiekami daudz atjaunīgās elektroenerģijas. Baltijas valstīs, Somijā un Polijā vējš un saule ir atjaunīgie energoresursi ar visaugstāko potenciālu.

Mūsu mērķis ir kļūt par šī reģiona straujāk augošo atjaunīgās elektroenerģijas uzņēmumu, kas piedāvā videi draudzīgu elektroenerģiju un palīdz padarīt pasauli tīrāku. Šādi sniegsim ievērojamu ieguldījumu reģiona atjaunīgās elektroenerģijas nozares attīstībā un tajā esošo valstu klimata mērķu sasniegšanā.

Suurendame tootmisvõimsust

Palielināsim ražošanas jaudu

Mūsu mērķis ir līdz 2025. gadam palielināt ražošanas jaudu 2,3 reizes.

Rohkem rohelist energiat

Vairāk zaļās elektroenerģijas

Līdz 2025. gadam ar pašu saražoto zaļo elektrību plānojam segt 890 000 mājsaimniecību gada elektroenerģijas patēriņu.

Pikk kogemus

Liela pieredze

Mums ir gandrīz 20 gadu pieredze atjaunīgās enerģijas ražošanā.

Täidame kasvavat nõudlust

Apmierinām augošo pieprasījumu

Stratēģiska partnerība ar mātesuzņēmumu ļauj zaļo elektrību nogādāt līdz lielam patērētāju skaitam, tādējādi mazinot riskus lēmumu pieņemšanā par jaunām attīstības investīcijām.

Prospekts

Prospekts ir publicēts saskaņā ar ES regulas NR. 2017/1129/ES prasībām un ir pieejams Finanšu inspekcijas un Enefit Green tīmekļa vietnēs attiecīgi www.fi.ee and www.enefitgreen.lv/ipo. Finanšu inspekcijas prospekta apstiprinājums nav uzskatāms par piedāvāto vērtspapīru apstiprinājumu.

Apskatīt prospektu

Laika grafiks


Pierakstīšanās periods PABEIGTS

Periodā 5.10. no pulksten 10.00 līdz 14.10.2021 plkst. 12.00 investoriem bija iespēja iesniegt pieteikumus dalībai akciju publiskajā piedāvājumā.

Pirmā tirdzniecības diena

Ap 21.10.2021. sākas Enefit Green akciju tirdzniecība Nasdaq Baltic oficiālajā sarakstā.

Nav domāts izplatīšanai Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā valstī, kurā tas būtu prettiesiski. Šis paziņojums ir reklāma Prospekta regulas (ES) 2017/1129 izpratnē un nav prospekts vai vērtspapīru pārdošanas piedāvājums Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā jurisdikcijā, kurā tas būtu prettiesiski. Pirms pieņemt lēmumu par ieguldījumu, ieguldītājiem vajadzētu izlasīt Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādes (turpmāk – “IFUI”) apstiprināto prospektu, lai pilnībā izprastu iespējamos riskus un ieguvumus, kas saistīti ar lēmumu ieguldīt Enefit Green AS (turpmāk – “Emitents”) akcijās un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ekspertu. Emitenta akcijas tiek publiski piedāvātas vienīgi Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Prospekts ir pieejams attiecīgi Emitenta tīmekļvietnē www.enefitgreen.ee/ipo un IFUI tīmekļvietnē www.fi.ee. IFUI prospekta apstiprinājums nav jāsaprot kā vērtspapīru atzīšanas apliecinājums.