Enerģijas ražošana no biomasas

Koģenerācija ir efektīva un dabai draudzīga tehnoloģija

Biomasa ir nozīmīgs enerģijas resurss ar lielu potenciālu

Enefit Green izmanto biomasu elektrības un siltuma ražošanai Paides spēkstacijā Igaunijā un Valkas un Brocēnu spēkstacijās Latvijā. Izmantotā biomasa ir ražota no zemas kvalitātes koksnes vai krūmiem, kas nav piemēroti kokapstrādei vai papīra rūpniecībai. Tiek izmantoti arī koksnes rūpniecības atlikumi.

Videi draudzīga biomasas izmantošana un lielais vietējo krājumu apjoms padara to par Igaunijai un Latvijai ļoti nozīmīgu atjaunīgās enerģijas resursu, turklāt ar augstu potenciālu.

Tā ir alternatīva enerģijas ražošanai no neatjaunojamiem avotiem. Efektīvai biomasas izmantošanai atjaunīgās enerģijas sektorā ir būtiska loma arī no enerģētiskās neatkarības viedokļa.

Mūsu koģenerācijas stacijas


Par Paides spēkstaciju

Enefit Green Paides spēkstacija ražo siltumu un elektrību. Siltums tiek pārdots Paides iedzīvotājiem, bet saražotā elektrība – enerģijas biržā. Paides spēkstacija kā kurināmo izmanto biomasu, kuru piegādā galvenokārt mežizstrādes un kokapstrādes uzņēmumi no tuvākās apkaimes.

Spēkstacijā gadā tiek saražoti aptuveni 75% no visa Paides pilsētai nepieciešamā siltuma, tāpat stacijā gada laikā saražotais elektrības daudzums nosedz vidēji piekto daļu no Paides elektrības patēriņa.

Stacijas elektroenerģijas ražošanas jauda ir 2 megavati un siltumjauda – 8 MW. Gadā tiek saražots līdz 7,5 GWh elektrības, kas nosedz 2500 vidēju mājsaimniecību gada elektroenerģijas patēriņu, un līdz 42 GWh siltuma.


Par Valkas spēkstaciju

Enefit Green Valkas spēkstacija ražo siltumu Valkas pilsētas iedzīvotājiem un saražoto elektrību pārdod Latvijas elektrotīklā. Stacija kā kurināmo izmanto biomasu, kas tiek iegūta no tuvākās apkārtnes šķeldas ražošanas uzņēmumiem.

Enefit Green īpašnieks Eesti Energia 2011. gada janvārī ieguva Valkas siltumapgādes uzņēmuma kontrolpaketi un 2016. gada beigās kļuva par 100 % uzņēmuma īpašnieku. 2012. gadā uzņēmums uzcēla biodegvielas spēkstaciju, kas apgādā Valkas pilsētu ar siltumu.

Valkas spēkstacijas elektroenerģijas ražošanas jauda ir 2,4 MW un siltumjauda 8 MW. Gadā saražotās elektroenerģijas daudzums ir 14,3 GWh, kas nosedz 4 767 vidēju mājsaimniecību gada elektroenerģijas vajadzības. Valkas elektrostacijas gada siltumjauda ir līdz 23,3 GWh.


Par Brocēnu spēkstaciju

Uzņēmumam Enefit Green Latvijā pieder koģenerācijas stacija Brocēnos, kurā no šķeldas tiek ražots siltums un elektroenerģija.

Stacijas saražotās elektroenerģijas apjoms gadā sasniedz 33,3 GWh, kas tiek pārdota Latvijas elektrotīklā un nosedz 11 100 vidēju mājsaimniecību ikgadējo elektroenerģijas patēriņu.

Gadā saražotā siltuma daudzums ir 125 GWh, ar ko tiek apgādāts granulu rūpnīcas komplekss.

Uzzināt vairāk par granulu ražošanu

Saistītās tēmas