No 21. janvāra Paidē mainīsies telpu apkures cena

Konkurences pārvalde ir apstiprinājusi atjaunojamās enerģijas uzņēmuma Enefit Green, kas piegādā siltumenerģiju Paides pilsētai, pieteikumu paaugstināt siltumenerģijas fiksēto cenu. Rezultātā no 2022. gada 21. janvāra apkures cena Paidē palielināsies par 8,6 % salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu.

Enefit Green ražo siltumu Paidē no vietējās biodegvielas un piedāvā ekoloģiski ilgtspējīgu enerģiju par konkurētspējīgu cenu.

Enefit Green valdes loceklis Innars Kāsiks (Innar Kaasik) norāda, ka uzņēmums Paidē māju siltināšanai izmanto vietējo šķeldu, kas iegūta no meža un mežizstrādes atkritumiem. Tas ilgu laiku palīdzēja izvairīties no centralizētās siltumapgādes cenu izmaiņām.

"Pastāvīgais enerģijas cenu kāpums palielina pieprasījumu pēc šķeldas un paaugstina tās cenu. Arī sašķidrinātās dabasgāzes jeb LNG, ko mēs izmantojam kā kurināmo Paides spēkstacijā, cena pieaug. Tā rezultātā Paide sāks piemērot jaunu cenu par siltumu, kas joprojām būs viena no lētākajām Igaunijā," uzsver Kāsiks.

No 2022. gada 21. janvāra Paidē būs spēkā jauna siltumenerģijas cenas maksimālā robeža – 62,59 eiro par megavatstundu plus PVN (līdz šim bija 57,64 eiro par megavatstundu).

Siltumenerģijas cenu Igaunijā regulē Centralizētās siltumapgādes likums, un tajā siltumapgādes tīkla teritorijā, kur atrodas Paide, pārdotās siltumenerģijas robežcena tiek noteikta, pamatojoties uz izmaksu formulu. Konkurences padome apstiprinās robežcenas formulu un pārbaudīs siltumenerģijas robežcenas atbilstību izmaksām.

Enefit Green ir Eesti Energia grupas atjaunojamās enerģijas uzņēmums, kura akcijas kotējas NASDAQ Tallinas biržā. Enefit Green ir atjaunojamās enerģijas uzņēmums, kas pieder Eesti Energia grupai, kurai pieder 22 vēja elektrostacijas, 38 saules elektrostacijas, 4 koģenerācijas stacijas, granulu ražotne un hidroelektrostacija četros tirgos – Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā.