Enefit Greeni aprillikuu taastuvelektri toodang kasvas aastaga 44%

Enefit Greeni aprillikuu taastuvelektri toodang kasvas aastaga 44%

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green tootis käesoleva aasta aprillis 122 gigavatt-tundi elektrit, mis on 44% rohkem kui aasta tagasi, mil elektritoodang ulatus 85 gigavatt-tunnini.

Ühe kuuga toodetud 122 gigavatt-tunnist elektrist jaguks aastaks ajaks ligi 40 000 majapidamise keskmise tarbimise katmiseks.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on aprilli hea toodangutulemuse taga tugev tuul, eriti kuu esimeses pooles. „Ka meie tuuleparkide töökindlusega võis väga rahule jääda, mis lubas võtta headest tuuleoludest maksimumi,“ sõnas Kärmas. Kokku tootsid Enefit Greeni tuulepargid aprillis 104 gigavatt-tundi taastuvelektrit.

Lisaks tuuleparkidele sisalduvad Enefit Greeni aprilli toodangutulemuses ka ettevõtte Eestis ja Poolas asuvate päikeseparkide, Iru, Paide, Valka ja Broceni koostootmisjaamade, Keila-Joa hüdroelektrijaama ning Ruhnu taastuvenergialahenduse toodangumahud, mis kokku andsid pea 18 gigavatt-tundi elektrit.

Enefit Greeni soojatoodang Iru, Paide ja Valka koostootmisjaamadest oli aprillis 43 gigavatt-tundi.

Taastuvenergia toodangu suurenemine aitab kaasa Eesti Energia strateegilisele eesmärgile toota 2023. aastal 45 protsenti elektrist taastuvatest või alternatiivsetest allikatest.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad 20 tuuleparki Eestis ja Leedus, neli koostootmisjaama Irus, Paides, Valkas ja Brocenis, üks hüdroelektrijaam Keila-Joal, 36 päikeseelektrijaama Eestis ja Poolas ning pelletitehas Lätis.

Ettevõte on regiooni üks suurimaid taastuvenergia tootjaid ning suurim tuuleenergia tootja.