Hakkepuidu jätkuva kallinemise tõttu muutub Paide toasooja hind

Hakkepuidu jätkuva kallinemise tõttu muutub Paide toasooja hind

Konkurentsiamet kinnitas Enefit Greeni taotluse soojuse piirhinna tõstmiseks Paide linnas. Uus toasooja hind, mis hakkab kehtima 8. detsembrist 2022, on 96,16 eurot megavatt-tunni eest.

„Taotlesime Konkurentsiametilt toasooja hinna muudatust hakkepuidu jätkuva hinnatõusu tõttu. Viimase poole aasta jooksul on hakkepuidu kokkuostuhind ja raieõiguste tasud kallinenud. Kallinenud kütusehind on omakorda mõjutanud hakkimis- ja veokulusid ning moodustab ka põhiosa kaugkütte hinnast. Olema sunnitud viima toasooja hinna vastavusse tootmiskulusega,“ selgitas Enefit Greeni juhatuse liige Innar Kaasik.

„Oleme viimastel kuudel teinud täiendavad hakkepuidu tarned, et tagada soojatootmine ka juhul kui hakkepuidu defitsiit süveneb. Oleme varunud ühekuulise reservkoguse, mida kasutada juhul kui jätkuvad väga soojad ilmad ja puidujäätmeid metsast välja viia ei saa,“ lisas Kaasik.

Alates 8. detsembrist 2022 kehtib Paides uus toasooja piirhind 96,16 eurot megavatt-tunni eest (senise 88,17 eurot megavatt-tunni eest asemel). Hinnale lisandub käibemaks.

Alates 1. oktoobrist 2022 kuni 31. märtsini 2023 kompenseerib riik osa kodukliendi kaugküttele tehtavatest kulutustest. Toetusmeetmed kodukliendi arvel rakenduvad automaatselt. Kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse hinna leevendamiseks näeb toetusmeede ette üle 80 €/MWh (käibemaksuta) hinnaga soojuse kulu kompenseerimise 80% ulatuses.

Eestis on kokku ligi 200 kaugkütte piirkonda. Kaugkütteettevõtete tegevus ja teenuse hind on Konkurentsiameti järelevalve all. Eestis reguleerib soojuse hinda kaugkütteseadus ning Paide võrgupiirkonnale müüdava soojuse piirhind kujuneb kulupõhise valemi alusel. Piirhinna valemi kinnitab ja soojuse piirhinna kulupõhisust kontrollib Konkurentsiamet.

Enefit Green AS on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergiaettevõte, mille aktsiad on noteeritud NASDAQ Tallinna börsil. Ettevõttele kuulub neljal turul – Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas – kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, 4 koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam.