Investorile

Päike ja tuul sinu portfelli kasuks tööl

Jätkusuutlik ja vastutustundlik homne

Soovime saada selle regiooni kiiremini kasvavaks taastuvenergia ettevõtteks, kes pakub keskkonnasõbralikku energiat ja aitab muuta maailma puhtamaks. Nii anname märkimisväärse panuse piirkonna taastuvenergia arengusse ning riikide kliimaeesmärkide täitmisse.

I kvartali 2024 tulemused

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
68,9 mln € 42,4 mln € 33,4 mln €


Finantsaruanded


2023 aastaaruanne

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
230,1 mln € 105,9 mln € 55,8 mln €

III kvartali 2023 tulemused

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
44,5 mln € 15,9 mln € 5,0 mln €

II kvartali 2023 tulemused

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
-13% -37% -93%

I kvartali 2023 tulemused

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
+16% -10% -13%

2022 aastaaruanne

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
+40% +27% +38%

III kvartali 2022 tulemused

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
+66% +28% +50%

II kvartali 2022 tulemused

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
+30% +51% +80%

I kvartali 2022 tulemused

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
+58% +75% +124%

2021 aastaaruanne

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
+13% +10% +17%

IV ja 12 kuud vahearuanne

Grupi äritulud (IV kvartal) EBITDA (IV kvartal) Puhaskasum (IV kvartal)
+57% +77% +142%
Grupi äritulud (12 kuud) EBITDA (12 kuud) Puhaskasum (12 kuud)
+13% +10% +17%

III kvartali 2021 tulemused

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
+32% +66% +270%

Aktsionäride üldkoosolekud


Aktsionäride üldkoosolek ja dividendid

Aktsionäride üldkoosolek on Enefit Greeni kõrgeim juhtimisorgan, mis muude oluliste küsimuste kõrval otsustab majandusaasta aruande kinnitamise ja kasumi jaotamise (sh. dividendide maksmise).

Korraline üldkoosolek toimub kord aastas 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku ettevõtte juhatus teatades sellest vähemalt kolm nädalat ette. Üldkoosoleku päevakorra kinnitab ettevõtte nõukogu.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev ja väljamakse tegemise kuupäev sisalduvad üldkoosolekule esitatavates otsuseprojektides. Need kuupäevad saavad olema ajaliselt järgnevad üldkoosoleku toimumise ajale.

Enefit Green AS aktsionäride korralise
üldkoosoleku kokkukutsumise teade
:
 EST »

Aktsionäride üldkoosolek ja dividendid

Aktsionäride üldkoosolek on Enefit Greeni kõrgeim juhtimisorgan, mis muude oluliste küsimuste kõrval otsustab majandusaasta aruande kinnitamise ja kasumi jaotamise (sh. dividendide maksmise).

Korraline üldkoosolek toimub kord aastas 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku ettevõtte juhatus teatades sellest vähemalt kolm nädalat ette. Üldkoosoleku päevakorra kinnitab ettevõtte nõukogu.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev ja väljamakse tegemise kuupäev sisalduvad üldkoosolekule esitatavates otsuseprojektides. Need kuupäevad saavad olema ajaliselt järgnevad üldkoosoleku toimumise ajale.

Enefit Green AS aktsionäride korralise
üldkoosoleku kokkukutsumise teade
:
 EST »
Üldkoosoleku protokoll:  EST »

Aktsionäride üldkoosolek ja dividendid

Aktsionäride üldkoosolek on Enefit Greeni kõrgeim juhtimisorgan, mis muude oluliste küsimuste kõrval otsustab majandusaasta aruande kinnitamise ja kasumi jaotamise (sh. dividendide maksmise).

Korraline üldkoosolek toimub kord aastas 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku ettevõtte juhatus teatades sellest vähemalt kolm nädalat ette. Üldkoosoleku päevakorra kinnitab ettevõtte nõukogu.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev ja väljamakse tegemise kuupäev sisalduvad üldkoosolekule esitatavates otsuseprojektides. Need kuupäevad saavad olema ajaliselt järgnevad üldkoosoleku toimumise ajale.

Enefit Green AS aktsionäride korralise
üldkoosoleku kokkukutsumise teade
:
 EST »

Analüütikute soovitused ja kontaktid


Ettevõte Analüütik Positsioon Soovitus Hinnasiht Kuupäev E-mail Telefon
Citi Piotr Dzieciolowski Asepresident Neutraalne 3,60 € 23.11.2023 piotr.dzieciolowski@citi.com +48 226 903 544
Erste Group Petr Bartek Juhtiv aktsiaanalüütik Lisa 4,02 € 07.03.2024 pbartek@csas.cz +420 956 765 227
LHV Raido Tõnisson Analüütik Osta 5,20 € 01.03.2024 raido.tonisson@lhv.ee +372 6 800 400
Nordea Pasi Väisänen, CEFA Vanemanalüütik Osta 4,20 € 01.03.2024 pasi.vaisanen@nordea.com +358 953 050 192
Swedbank Andrej Rodionov, CFA Aktsiaanalüütik Osta 5,10 € 08.03.2024 andrej.rodionov@swedbank.lt +370 525 82 395

Aktsionäride struktuur

31.12.2023 seisuga


Eesti Energia 77,2%

Muud inst. investorid 3,1%

EBRD 1,0%

Balti pensionifondid 2,7%

Jaeinvestorid 16,0%


Tellige börsiteated e-mailileSoovin saada börsiteateid... *

Kontakt

Sven Kunsing

Sven Kunsing

Finantssuhtluse juht

Tel: +372 51 06 903

investor@enefitgreen.ee


Seotud teemad