Investorile

Päike ja tuul sinu portfelli kasuks tööl

Jätkusuutlik ja vastutustundlik homne

Soovime saada selle regiooni kiiremini kasvavaks taastuvenergia ettevõtteks, kes pakub keskkonnasõbralikku energiat ja aitab muuta maailma puhtamaks. Nii anname märkimisväärse panuse piirkonna taastuvenergia arengusse ning riikide kliimaeesmärkide täitmisse.

I kvartali 2022 tulemused:

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
+58% +75% +124%

Aktsionäride üldkoosolek ja dividendid

Aktsionäride üldkoosolek on Enefit Greeni kõrgeim juhtimisorgan, mis muude oluliste küsimuste kõrval otsustab majandusaasta aruande kinnitamise ja kasumi jaotamise (sh. dividendide maksmise).

Korraline üldkoosolek toimub kord aastas 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku ettevõtte juhatus teatades sellest vähemalt kolm nädalat ette. Üldkoosoleku päevakorra kinnitab ettevõtte nõukogu.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev ja väljamakse tegemise kuupäev sisalduvad üldkoosolekule esitatavates otsuseprojektides. Need kuupäevad saavad olema ajaliselt järgnevad üldkoosoleku toimumise ajale.

Enefit Green AS aktsionäride korralise
üldkoosoleku kokkukutsumise teade
:
 EST »


Finantsaruanded


I kvartali 2022 tulemused

Head elektri- ja soojusenergia tootmistulemused kombinatsioonis kõrgete elektrihindadega aitasid saavutada suurepärase finantstulemuse. Grupi äritulu oli 66,7 miljonit eurot (+58% võrdlusperioodi suhtes), EBITDA 45,6 miljonit eurot (+75%) ja puhaskasum 34,9 miljonit eurot (+124%).

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
+58% +75% +124%

IV kvartali 2021 tulemused

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
+57% +77% +142%

III kvartali 2021 tulemused

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
+32% +66% +270%

2022 majandusaasta tulemused

Selged eesmärgid ja hea meeskond on heade äritulemuste eelduseks. Hea meel on kinnitada, et Enefit Green grupi 2021. aasta majandustulemused paranesid eelmise aastaga võrreldes märkimisväärselt. Mõnevõrra väiksemale tootmismahule vaatamata kasvasid äritulud 13%. Meie äritegevuse üks peamisi tulemusnäitajaid EBITDA suurenes ca 10% võrra 121,5 miljoni euroni. Aasta puhaskasum kasvas 17% võrra 79,7 miljoni euroni.

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
+13% +10% +17%

Analüütikute soovitused ja kontaktid


Aktsionäride struktuur

31.12.2021 seisuga


Eesti Energia 77,2%

Muud inst. investorid 4,4%

EBRD 1,5%

Balti pensionifondid 2,3%

Jaeinvestorid 14,6%


Suurendame tootmisvõimsust

Suurendame tootmisvõimsust

Meie eesmärk on suurendada tootmisvõimsusi 2025. aastaks 2,3 korda.

Rohkem rohelist energiat

Rohkem rohelist energiat

2025. aastaks plaanime oma toodetud rohelise elektriga katta 890 000 majapidamise aastase elektri vajaduse.

Pikk kogemus

Pikk kogemus

Omame ligi 20-aastast kogemust taastuvenergia arendamisel.

Täidame kasvavat nõudlust

Täidame kasvavat nõudlust

Strateegiline partnerlus emaettevõttega võimaldab rohelist elektrit viia suure hulga tarbijateni ning nii maandada riske uute arenduste investeerimisotsuste tegemisel.

Tellige börsiteated e-mailileSoovin saada börsiteateid... *

Kontakt

Sven Kunsing

Sven Kunsing

Finantssuhtluse juht

Tel: +372 51 06 903

investor@enefitgreen.ee


Seotud teemad