Investorile

Päike ja tuul sinu portfelli kasuks tööl

Jätkusuutlik ja vastutustundlik homne

Soovime saada selle regiooni kiiremini kasvavaks taastuvenergia ettevõtteks, kes pakub keskkonnasõbralikku energiat ja aitab muuta maailma puhtamaks. Nii anname märkimisväärse panuse piirkonna taastuvenergia arengusse ning riikide kliimaeesmärkide täitmisse.

IV ja 12 kuud 2022 vahearuanne

Grupi äritulud (IV kvartal) EBITDA (IV kvartal) Puhaskasum (IV kvartal)
+20% -8% -10%
Grupi äritulud (12 kuud) EBITDA (12 kuud) Puhaskasum (12 kuud)
+40% +27% +38%Finantsaruanded


III kvartali 2022 tulemused

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
+66% +28% +50%

II kvartali 2022 tulemused

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
+30% +51% +80%

I kvartali 2022 tulemused

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
+58% +75% +124%

2021 aastaaruanne

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
+13% +10% +17%

IV ja 12 kuud vahearuanne

Grupi äritulud (IV kvartal) EBITDA (IV kvartal) Puhaskasum (IV kvartal)
+57% +77% +142%
Grupi äritulud (12 kuud) EBITDA (12 kuud) Puhaskasum (12 kuud)
+13% +10% +17%

III kvartali 2021 tulemused

Grupi äritulud EBITDA Puhaskasum
+32% +66% +270%

Aktsionäride üldkoosolek ja dividendid

Aktsionäride üldkoosolek on Enefit Greeni kõrgeim juhtimisorgan, mis muude oluliste küsimuste kõrval otsustab majandusaasta aruande kinnitamise ja kasumi jaotamise (sh. dividendide maksmise).

Korraline üldkoosolek toimub kord aastas 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku ettevõtte juhatus teatades sellest vähemalt kolm nädalat ette. Üldkoosoleku päevakorra kinnitab ettevõtte nõukogu.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev ja väljamakse tegemise kuupäev sisalduvad üldkoosolekule esitatavates otsuseprojektides. Need kuupäevad saavad olema ajaliselt järgnevad üldkoosoleku toimumise ajale.

Enefit Green AS aktsionäride korralise
üldkoosoleku kokkukutsumise teade
:
 EST »

Analüütikute soovitused ja kontaktid


Ettevõte Analüütik Positsioon Soovitus Hinnasiht Kuupäev E-mail Telefon
Citi Piotr Dzieciolowski Asepresident Osta € 4,90 03.11.2022 piotr.dzieciolowski@citi.com +48 22 690 3544
LHV Sander Danil Vanemanalüütik Osta € 5,20 15.12.2022 sander.danil@lhv.ee +372 6 800 400
Nordea Pasi Väisänen, CEFA Vanemanalüütik Osta € 5,00 04.11.2022 pasi.vaisanen@nordea.com +358 95 300 5192
Swedbank Andrej Rodionov, CFA Aktsiaanalüütik Osta € 6,00 11.11.2022 andrej.rodionov@swedbank.lt +370 525 82 395

Aktsionäride struktuur

31.12.2021 seisuga


Eesti Energia 77,2%

Muud inst. investorid 4,4%

EBRD 1,5%

Balti pensionifondid 2,3%

Jaeinvestorid 14,6%


Tellige börsiteated e-mailileSoovin saada börsiteateid... *

Kontakt

Sven Kunsing

Sven Kunsing

Finantssuhtluse juht

Tel: +372 51 06 903

investor@enefitgreen.ee


Seotud teemad