Pane tuul ja päike enda kasuks tööle!

Enefit Green aktsiate märkimine on lõppenud

Vaata tulemusi
Vajadus taastuvenergia järele aina kasvab

Vajadus taastuvenergia järele aina kasvab, sest üha rohkem riike, inimesi, ettevõtteid, omavalitsusi seab endale süsinikuemissiooni vähendamisel suuri sihte.

Rohelise energia laialdasem kasutuselevõtt

Rohelise energia laialdasem kasutuselevõtt on lihtsaim tee CO2 jalajälje vähendamisel ja kliimaneutraalsuse saavutamisel.

Enefit Green on atraktiivne võimalus investeerida Läänemere piirkonna taastuvenergiasse


Üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas

Suurim tuuleenergiatootja Balti riikides

Selge kasvustrateegia

Tugevad finantsnäitajad ja rahavoog, mis loob dividendipotentsiaali

Meie kasvuplaan ja roll CO2 jalajälje vähendamisel

Aktsiapakkumise kaudu kaasatava raha abil plaanime arendada tuule- ja päikeseparke, et inimestel oleks piisavalt taastuvenergiast toodetud elektrit. Balti riikides, Soomes ja Poolas on tuul ja päike kõige suurema potentsiaaliga taastuvenergiaallikad.

Soovime saada selle regiooni kiiremini kasvavaks taastuvenergia ettevõteks, kes pakub keskkonnasõbralikku energiat ja aitab muuta maailma puhtamaks. Nii anname märkimisväärse panuse piirkonna taastuvenergia arengusse ning riikide kliimaeesmärkide täitmisse.

Suurendame tootmisvõimsust

Suurendame tootmisvõimsust

Meie eesmärk on suurendada tootmisvõimsusi 2025. aastaks 2,3 korda.

Rohkem rohelist energiat

Rohkem rohelist energiat

2025. aastaks plaanime oma toodetud rohelise elektriga katta 890 000 majapidamise aastase elektri vajaduse.

Pikk kogemus

Pikk kogemus

Omame ligi 20-aastast kogemust taastuvenergia arendamisel.

Täidame kasvavat nõudlust

Täidame kasvavat nõudlust

Strateegiline partnerlus emaettevõttega võimaldab rohelist elektrit viia suure hulga tarbijateni ning nii maandada riske uute arenduste investeerimisotsuste tegemisel.

Prospekt

Prospekt on avalikustatud vastavalt EL-i määruse 2017/1129/EL nõuetele ning on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja Enefit Green veebilehtedel aadressidel vastavalt www.fi.ee või www.enefitgreen.ee/ipo. Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena.

Tutvun prospektiga

Ajakava


Märkimisperiood LÕPPENUD

Perioodil 5.10. alates kell 10.00 kuni 14.10.2021 kell 14.00 oli investoritel võimalus esitada märkimisavaldusi aktsiate avalikus pakkumises osalemiseks.

Esimene kauplemispäev

21.10.2021 või sellele lähedasel kuupäeval algab Enefit Greeni aktsiatega kauplemine Nasdaq Balti põhinimekirjas.

Käesolev teave on väärtpaberite reklaam, mitte prospekt EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses. Investorid peaksid enne Enefit Green AS-i (Emitent) aktsiate märkimise investeerimisotsuse tegemist tutvuma Finantsinspektsiooni poolt registreeritud prospektis sisalduva infoga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid ja riske. Prospektiga on võimalik tutvuda Finantsinspektsiooni ja Emitendi veebilehtedel aadressidel vastavalt www.fi.ee ja www.enefitgreen.ee/ipo. Emitendi aktsiad pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus. Vajadusel pea nõu asjatundjaga. Finantsinspektsiooni poolt prospekti registreerimine ei ole käsitletav Emitendi aktsiate soovitamisena.