Alates 21. veebruarist muutub Paides toasooja hind

Konkurentsiamet kinnitas Paide linna soojaga varustava taastuvenergia ettevõtte Enefit Greeni taotluse soojuse piirhinna tõstmiseks. Sellest tulenevalt tõuseb alates 21. veebruarist 2022 Paides toasooja hind varasemaga võrreldes 8,6%.

Enefit Green toodab Paides soojust kohalikust biokütusest ja pakub keskkonnasäästlikku energiat igati konkurentsivõimelise hinnaga.

Enefit Greeni juhatuse liige Innar Kaasik märgib, et ettevõte kasutab Paide kodude soojana hoidmiseks kohalikku hakkepuitu, mis on pärit metsa- ja raiejäätmetest. See on pikka aega aidanud vältida kaugkütte hinnamuudatusi.

"Energiakandjate jätkuv hinnaralli suurendab nõudlust hakkepuidu järele ja tõstab selle hinda. Samuti on kasvutrendis veeldatud maagaasi ehk LNG hind, mida kasutame ka Paide elektrijaamas kütusena. Sellest tulenevalt hakkab Paides kehtima uus toasooja hind, mis on siiski jätkuvalt Eesti üks soodsamaid" selgitas Kaasik.

Senise 57,64 eurot megavatt-tunni eest hakkab 21. veebruarist 2022 kehtima Paides uus soojuse piirhind tasemel 62,59 eurot megavatt-tunni eest, millele lisandub käibemaks.

Soojuse hinda reguleerib Eestis kaugkütteseadus ning Paide võrgupiirkonnale müüdava soojuse piirhind kujuneb valemi alusel, mis on kulupõhine. Piirhinna valemi kinnitab ja soojuse piirhinna kulupõhisust kontrollib Konkurentsiamet.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergiaettevõte, mille aktsiad on noteeritud NASDAQ Tallinna börsil. Ettevõttele kuuluvad nelja turul – Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas – kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, 4 koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam.