Alates 31. oktoobrist 2022 muutub Paides toasooja hind

Konkurentsiamet kinnitas Enefit Greeni taotluse soojuse piirhinna tõstmiseks Paide linnas. Uus toasooja hind, mis hakkab kehtima 31. oktoobrist 2022, on 88,17 eurot megavatt-tunni eest.

„Siseneme kütteperioodi ajal, mil Euroopa energiakandjate hinnad on erakordselt kõrged. Paratamatult mõjutab see kaugküttehindu nii Eestis kui ka lähiriikides,“ selgitas Enefit Greeni juhatuse liige Innar Kaasik.

Paide elektrijaam kasutab toasooja tootmiseks kodumaist hakkepuitu. Siiski, koos kütusehindade tõusuga on oluliselt kasvanud ka metsaraidmete ja väheväärtusliku hakkepuidu hinnad.

„Kaugkütte hinnast moodustab põhiosa kütus. Kütuste tormiline hinnatõus sunnib tootjaid ka kaugkütte hindu tõstma,“ märkis Kaasik.

Enefit Green on investeerinud elektrijaama, et tagada suurem töökindlus ja energiasäästlikkus ning vähendada operatiivkulusid. Reservkatlamajas on võetud kasutusele LNG-kütus. Kõik need sammud on pakkunud Paide elanikele ja ettevõtetele konkurentsivõimelise hinnaga kaugkütet.

Alates 31. oktoobrist 2022 hakkab Paides kehtima uus toasooja piirhind 88,17 eurot megavatt-tunni eest (senise 62,59 eurot megavatt-tunni eest asemel). Hinnale lisandub käibemaks.

Kaasiku sõnul ei ole energiakandjate kõrged hinnad normaalsed ega ühiskonna jaoks jätkusuutlikud. ,,Peame energiakriisist väljumiseks vähendama sõltuvust ebakindlatest ja kallitest fossiilkütustest. Selleks tuleb investeerida uutesse tootmisallikatesse ja ülekandevõrku,“ kommenteeris Kaasik.

Alates 1. oktoobrist 2022 kuni 31. märtsini 2023 kompenseerib riik osa kodukliendi kaugküttele tehtavatest kulutustest. Toetusmeetmed rakenduvad arvel automaatselt. Kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse hinna leevendamiseks näeb toetusmeede ette üle 80 €/MWh (käibemaksuta) hinnaga soojuse kulu kompenseerimise 80% ulatuses.

Eestis on kokku ligi 200 kaugkütte piirkonda. Kaugkütteettevõtete tegevus ja teenuse hind on Konkurentsiameti järelevalve all. Eestis reguleerib soojuse hinda kaugkütteseadus ning Paide võrgupiirkonnale müüdava soojuse piirhind kujuneb kulupõhise valemi alusel. Piirhinna valemi kinnitab ja soojuse piirhinna kulupõhisust kontrollib Konkurentsiamet.

Enefit Green AS on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergiaettevõte, mille aktsiad on noteeritud NASDAQ Tallinna börsil. Ettevõttele kuuluvad nelja turul – Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas – kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, 4 koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam.