Eesti noored täiskasvanud toetavad tugevalt tuuleenergia kasutuse laiendamist

Eesti noored täiskasvanud toetavad tugevalt tuuleenergia kasutuse laiendamist

KantarEmori maikuu uuringu järgi toetab üle 80% kuni 34aastastest Eesti inimestest tuuleenergia laiemat kasutust. Noorte toetus on ühtmoodi suur nii mere- kui ka maismaatuuleparkidele.

Enefit Greeni tuuleenergia valdkonnajuht Lauri Ulmi sõnul on nooremate inimeste tugev toetus tuuleenergiale üks rohepöörde õnnestumise oluline eeldus. „Praegused noored saavad olema taastuvenergiale ülemineku reaalsed elluviijad. Just selle põlvkonna jaoks muutuvad tuule- ja päikesepargid tavapäraseks osaks meie elukeskkonnast,“ rääkis Ulm.

Uuringu alusel on Eestis üldiselt kõige tugevam toetus meretuuleparkide rajamisele ja 78,5% inimestest toetavad laiemat elektri tootmist meretuuleparkides. Maismaatuuleparkides elektri tootmise laiendamist toetab 74,1% vastanutest. Ligi 45% vastanutest ütleb, et Ukraina sõja ja elektrihinna tõusu tõttu tuleks taastuvenergia tootmist kiiresti suurendada.

2021. aasta detsembris viis tuuleparkide meelsusuuringu läbi majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Toonase uuringu järgi pooldas meretuuleparke 72% ja maismaal tuulest elektri tootmist 62% vastanutest.

Oma kodu või suvekodu lähedusse rajatavasse meretuuleparki suhtuks maikuu uuringu järgi positiivselt ligi 70% kõigist vastanutest. Kõige positiivsemalt suhtuks oma kodu või suvila lähistele rajatavasse meretuuleparki 15-24 ja 75-84 aastased inimesed, kus toetusprotsendid on vastavalt 79 ja 78,6.

Maismaatuulepargi rajamisse oma kodu või suvila naabrusse suhtuks positiivselt ligi 50% vastanutest. 15-24 aastaste seas on toetus kõrgem ca 10 protsendipunkti võrra ja 25-34 vanuste grupis viie protsendipunkti võrra.

Lauri Ulmi sõnul on tuuleenergia kõige taskukohasem ja kättesaadavam viis Eestis suures mahus taastuvenergiat toota. „Tuuleenergia CO2 jalajälg on üks madalamaid ning tuuliku rajamiseks kulutatud energia toodab turbiin tagasi juba 6-9 kuuga. Just keskkonnahoidlikkuse, hinna ja tõhususe tõttu on tuuleenergia paljudes riikides oluliseks energiasüsteemi osaks,“ rääkis ta.

Täna, 15. juunil on rahvusvaheline tuule päev, kui tähistatakse tuuleenergia võimalusi ja rolli rohepöördel.

Head tuule päeva!