Enefit Green alustab tuuleparkide rajamiseks koostööd Läti suurima erametsaomanikuga

Enefit Green alustab tuuleparkide rajamiseks koostööd Läti suurima erametsaomanikuga

Enefit Green alustas koostööd Läti suurima erametsaomanikuga Södra, et teha ettevalmistusi kahe võimaliku tuulepargi rajamiseks riigi idaossa.

Sel nädalal allkirjastatud lepingutega saab Enefit Greeni tütarfirma õiguse kasutada Södra kontserni omandusse kuuluvaid maid tuuleenergeetika arendamiseks. Ida-Lätis paiknevatele maadele on võimalik rajada kaks tuuleparki.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on Lätil nagu ka teistel lähiriikidel vaja suurendada taastuvenergia tootmist. „Keskkonnahoidlikult toodetud tuuleenergia on taskukohasem ja toetab nii kliimaeesmärke kui ka energiajulgeolekut Lätis. Enefit Greeni jaoks on Lätis tuuleparkide arendusega alustamine tähtis osa ettevõtte pikaajalisest kasvuplaanist ning loodame Läti suurmetsaomanikuga ka tulevikus koostööd teha,” ütles Kärmas.

Tema sõnul on pikaajaline maa kasutamise õigus esimene ettevalmistav samm tuuleparkide rajamisel. „Järgmisena alustame suhtlust seotud ametkondade ja kohaliku omavalitsusega ning algab keskkonnamõjude hindamine. Pargi ehitust ette valmistav menetlus, kooskõlastamine ja uuringute faas võib võtta kuni kolm aastat, kuid Läti valitsuse otsus taastuvenergia planeerimise reeglistiku lihtsustamisest võib seda mõjutada,” rääkis Kärmas.

Södra Läti haru juhatuse liige Lars-Georg Adolf Hedlund sõnas, et kontsernil on hea meel alustada koostööd usaldusväärse tuuleenergia arendaja Enefit Greeniga. „Loodame, et arendusprojektid õnnestuvad ja oleme ettevõttena rahul, et saame panustada rohelise elektri tootmise võimalustesse meie piirkonnas. Tuuleenergia tootmise lisandumine on oluline samm energiasõltumatuse ja kliimaeesmärkide suunas,“ ütles ta.

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Lätis opereerib ettevõte praegu Valka koostootmisjaama, mis toodab soojust Valka linnale ning müüb toodetud elektri Läti elektrivõrku. Samuti Brocēni koostootmisjaama, kus toodetakse hakkepuidust soojust ja elektrienergiat ning pelleteid. Enefit Greenil on Lätis ka käimas arendusprojektid nii päikese- kui ka tuuleenergeetika valdkonnas.

Södra kontsern on üks Läti suurimaid metsaomanikke ning haldab enam kui 127 266 hektarit maad, millest 100 084 hektarit on metsad.

Linas Sabaliauskas, Juris Antuzs, Lars Georg Adolf Hedlund

Fotodel allkirjastavad lepingud Enefit Greeni tütarfirma Enercom SIA juhatuse liikmed Linas Sabaliauskas ja Juris Antužs ning Södra Läti haru juhatuse liige Lars-Georg Adolf Hedlund.