Enefit Green alustas ettevalmistusi oma aktsiate viimiseks Nasdaq Tallinna börsile

TEADE EI OLE MÕELDUD OTSESEKS VÕI KAUDSEKS AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (SEALHULGAS SELLE TERRITOORIUMITEL JA VALDUSTEL, MITTE ÜHESKI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSARIIGIS JA COLUMBIA RINGKONNAS), AUSTRAALIAS, KANADAS, HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNAS, JAAPANIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI ÜHESKI MUUS JURISDIKTSTIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK.

Enefit Green alustas ettevalmistusi oma aktsiate viimiseks Nasdaq Tallinna börsile

Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõte Enefit Green alustas ettevalmistusi esmase aktsiate avaliku pakkumise (IPO) läbi viimiseks ning aktsiate noteerimiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. IPO täpsem toimumisaeg selgub pärast ettevalmistustegevuste lõpule viimist.

Eesti Energia juhatuse esimees ja Enefit Greeni nõukogu esimees Hando Sutter märkis, et Eesti Energia on Eesti rahvale kuuluv ettevõte, kuid Enefit Greeni IPO kaudu tekib kõigil soovijatel võimalus hakata ka otseselt Eesti Energia tütarfirma omanikuks. „Enefit Greeni aktsiapakkumine on Eesti inimeste jaoks esmakordne võimalus investeerida ja saada ka otseselt osa rahvusliku energiafirma arengust. Enefit Greeni kui Balti riikide suurimasse tuuleenergia tootjasse ning kogu Läänemere piirkonna ühte juhtivasse mitmekesise tootmisportfelliga taastuvenergia ettevõttesse investeerimine on igaühe jaoks võimalus anda oma panus keskkonnasõbralikumatele energia tootmise viisidele üle minemiseks ning kliimamuutuste pidurdamiseks,“ lausus Hando Sutter.

Enefit Green on alustanud esmase aktsiate avalikku pakkumist ettevalmistavaid tegevusi. Pakkumise täpsem toimumisaeg ja tingimused selguvad pärast ettevalmistustegevuste lõpule viimist ning avalikustatakse prospektis. Pakkumise aega võib mõjutada olukord maailmamajanduses ning selle peegeldus aktsiaturgudel.

Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas lausus, et aktsiapakkumise käigus kaasatava raha toel plaanib Enefit Green viia ellu ettevõtte kasvustrateegiat. „Uutesse tuule- ja päikeseparkidesse tehtavate investeeringute eesmärk on kasvatada taastuvelektri toodangut ning ettevõtte tulusid. Näeme, et Enefit Greeni aktsia on eelkõige kasvu potentsiaaliga, kuid kavas on maksta ka dividende. Aktsiaid on kavas pakkuda nii rahvusvahelistele kutselistele investoritele kui kohalikele jaeinvestoritele, sealhulgas Eesti Energia kontserni oma töötajatele,“ lausus Aavo Kärmas.

Pakkumise korraldajad on Swedbank, Nordea ja Citigroup. Enefit Greeni õigusnõustajateks on Cleary Gottlieb Steen Hamilton ja Ellex Raidla, pankade õigusnõustajateks on Shearman & Sterling ja Sorainen ning projekti kommunikatsiooninõustajaks on Agenda PR. Jaepakkumise peakorraldajaks on Swedbank ning müügiagendiks LHV Pank. Nõustajate peamine ülesanne on ettevõtte nõustamine kogu aktsiate avaliku pakkumise protsessi vältel.

Swedbanki Balti ja Soome investeerimispanganduse juhi Mihkel Torimi sõnul on pakkumise õnnestumise korral tegu viimaste aastate ühe suurema mahuga IPO-ga Balti riikides. „IPO abil panustab Eesti Energia läbi oma tütarettevõtte Enefit Green märkimisväärselt siinse regiooni rohelise energiatootmise kasvu, kindlustamisse ja ühiste kliimaeesmärkide saavutamisse,“ lausus Torim.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad nelja turul – Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas – kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, 4 koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam. 2020. aastal tootis ettevõte kokku 1,35 teravatt-tundi (TWh) elektrit. Enefit Greeni tulud ulatusid 2020. aastal 162,7 miljoni euroni ning kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 110,2 miljonit eurot.

***

Käesolevat pressiteadet ei tohi edastada ühelegi isikule.

Käesolev teadaanne on reklaam ning ei ole prospekt määruse (EL) 2017/1129, koos hilisemate muudatustega (edaspidi „Prospektimäärus“), tähenduses ega väärtpaberite avaliku pakkumise teade. Investorid ei tohiks teha mitte ühtegi investeerimisotsust seoses käesolevas teadaandes viidatud väärtpaberitega muu kui sellise informatsiooni alusel, mis sisaldub Finantsinspektsiooni (edaspidi „FI“) poolt kinnitatud prospektis, et mõista täielikult võimalikke seonduvaid riske ja hüvesid. Enefit Green AS (edaspidi „Selts“) avaldab täiendavat informatsiooni prospekti kinnitamise kohta kooskõlas Prospektimäärusega ning teeb vastava informatsiooni kättesaadavaks FI kodulehel (www.fi.ee) ja Seltsi kodulehel (www.enefitgreen.ee/ipo). Prospekti kinnitamist FI poolt ei tuleks käsitleda väärtpaberite heakskiitmisena.

Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta või märkida Aktsiaid Ameerika Ühendriikides. Aktsiad ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. aasta USA väärtpaberituruseaduse koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: U.S. Securities Act of 1933, edaspidi „USA Väärtpaberiseadus“) kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides välja arvatud juhul, kui väärtpaberid on registreeritud USA Väärtpaberiseaduse kohaselt või kui on võimalik kohaldada erandit USA Väärtpaberiseaduses sisalduvatest registreerimise nõuetest. Selts ei ole registreerinud ning ei kavatse registreerida Ameerika Ühendriikides mistahes osa pakkumisest ning ei kavatse Ameerika Ühendriikides läbi viia väärtpaberite avalikku pakkumist. Kui Ameerika Ühendriikides müüakse Aktsiaid, siis müüakse neid ainult kvalifitseeritud institutsionaalsetele ostjatele (nagu defineeritud USA Väärtpaberiseaduse reeglis 144A) tuginedes reeglile 144A või muule USA Väärtpaberiseadusest tulenevale erandile USA Väärtpaberiseaduses sätestatud registreerimise nõuetest.