Enefit Green alustas tuuleparkide kõrgtöödel koostööd Eesti kraanateenuse pakkujaga

Enefit Green alustas tuuleparkide kõrgtöödel koostööd Eesti kraanateenuse pakkujaga

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green kasutas esimest korda Eesti kraanateenust, et vahetada Läänemaal Aulepa tuulepargis 100 meetri kõrgusel tuulikutrafo.

Enefit Greeni juhatuse liikme Innar Kaasiku sõnul on ettevõte varasemalt kasutanud tõstetööde puhul Soome partnereid, sest seni ei ole Eestis nii kõrge tõsteulatusega kraanat pakkumisel olnud.

„Möödunud aastal alustasime läbirääkimisi Ida-Virumaal baseeruva ja VKG kontserni kuuluva ettevõttega Viru RMT. Sai selgeks, et neil on Liebherr kraana, mille tipunoolte kasutamisega jõuaksime soovitud kõrgusteni. Võtsime eesmärgiks nende masina ja Viru RMT meeskonna ära proovida,“ kommenteeris Kaasik.

„Enefit Greenile on oluline, et saaksime oma tuuleparkide hoolduspartneritena kasutada kohalikke ettevõtteid. Ühtpidi on see hea, sest pakume nii tööd kohalikele inimestele. Teisalt võimaldab Eestis baseeruva kõrgtööde kraana kasutamise võimalus meile aga vajaliku paindlikkuse ja kiiruse, mis on rikete või plaaniväliste hooldustööde puhul tihti hädavajalik,“ sõnas Kaasik.

Trafo vahetamine on täppistöö, sest rikkis trafo tuleb tuuliku gondlist eemaldada läbi selleks ette nähtud katuseava, mis on trafo laiusest ja pikkusest vaid 20 cm suurem. Seejärel tuleb uus trafo samast avast ka sisse asetada.

Kõige olulisemaks riskiteguriks on seejuures ilm ja eelkõige tuul. Tuulega sellist tööd teostada ei saa, sest see paneks trafo kraana otsas liikuma ning liikuv trafo võib kahjustada tuuliku gondli kandetalasid või gondlit ennast. Ka kraanajuhi kompetents on sellistes tõstetöödes oluline, sest iga järsk liigutus niivõrd kõrge kraanaga võib põhjustada trafo kõikumise ning omakorda gondli või trafo vigastamise.

Üleüldiselt võtab trafovahetuse projekt tervikuna aega kuni 10 päeva, millest kraanat kasutatakse tõstetöödeks ühe päeva. Aeg enne seda kulub ettevalmistuseks ja pärast toimuvad järeltööd.

Innar Kaasiku sõnul oli koostöö Viru RMT-ga käesoleva trafovahetuse projekti puhul viljakandev, sest töö sai nende abil edukalt sooritatud.

„Loodan ja usun, et kui oleme pilootprojekti järgselt Viru RMT ja Enefit Greeni meeskondade vahel ka järelanalüüsi ja kogemuste jagamise teostatud saanud, oleme saavutanud mõlema ettevõtte poolt lisateadmised ning valmiduse, et koostöö Eestis baseeruvat kraanat omava Viru RMT-ga edaspidigi jätkuks. See loob olulist lisaväärtust, sest võimaldab Enefit Greenil lühendada rikete või hooldustööde ajal tuulikute seisaku aega,“ kinnitas Kaasik ning lisas, et ettevõte jätkab koostööd ka olemasolevate välisriikide kraanateenuse pakkujatega.

Viru RMT juhataja Andry Pärnpuu tänab Enefit Greeni koostöövõimaluse eest. „On rõõm, et Enefit Green usaldas meid osalema sellises vastutusrikkas ettevõtmises. Kuigi tööde käik ei olnud esialgu nii sujuv kui algselt planeerisime, saime siiski meie meeskonna ühiste pingutuste tulemusena kraanatöö uutes kõrgustes teostatud. Saadud uued kogemused ja teadmised toetavad tulemusliku koostöö arenemist nii meie seniste kui ka uute tellijatega,“ sõnas Pärnpuu.

Üleüldiselt tekib kraana kasutamise vajadus tuuleparkides juhtudel, kui tuulikutel on vaja vahetada suuri ja raskeid detaile, näiteks labade remondi puhul või labalaagrite, käigukastide, generaatorite, trafode jm vahetusel. Väiksemate detailide jaoks on tuuliku gondlisse paigaldatud telfer ehk tõstelahendus, mida on võimalik kasutada kergemate komponentide vahetuseks.

Trafo ehk transformaatori näol on tegemist olulise tuuliku komponendiga, mis aitab muundada tuuliku generaatorist väljuva vahelduvvoolu tugevuse väiksemaks. Trafovahetuse muudab ainulaadseks tõsiasi, et nii suure ja kaaluka (kaal u 6,3 tonni) tehnilise osaga tuleb toimetada kõrgustes.