Enefit Green alustas tuuleparkide rajamiseks koostööd Põhjamaade Investeerimispangaga

Enefit Green alustas tuuleparkide rajamiseks koostööd Põhjamaade Investeerimispangaga

Täna, 11. jaanuaril sõlmis Enefit Green laenulepingu Põhjamaade Investeerimispangaga (Nordic Investment Bank), et rahastada tuuleparkide rajamist Leetu ja Eestisse.

Laenulepingu summa on kuni 80 miljonit eurot ja laenu periood 12 aastat. Selle summaga rahastab Enefit Green eelmisel aastal alanud Šilale II ja Akmene tuuleparkide ehitust Leedus ning Eestisse plaanitud Purtse tuulepargi rajamist.

Enefit Greeni juhatuse liikme Veiko Räime sõnul on koostöö Põhjamaade Investeerimispangaga märgilise tähendusega. “Enefit Green tegutseb selle nimel, et süsinikuvaba ja keskkonnahoidlikult toodetud elektrit oleks rohkem kõigil meie koduturgudel Soomest Poolani. Kasvuplaani ellu viimiseks investeerime lähiaastatel tuule- ja päikeseparkidesse kuni 600 miljonit eurot. Koostöö alustamine strateegilise finantspartneriga annab kinnitust, et kavandatavad projektid on jätkusuutlikud ning rohelise energia järjest laiemat kasutust peetakse tähtsaks nii Eestis kui ka lähiriikides,” ütles Räim.

Tema sõnul on nõudlus süsinikuneutraalse elektri järele väga suur ja üha rohkem on kliente, kes soovivad roheenergia ostmiseks sõlmida pikaajalisi lepinguid. “Tuuleenergia sobib suures mahus rohelise elektri tootmiseks, sest see on odav ja vähese keskkonnamõjuga. Seetõttu on tuuleparkide rajamine paljude riikide jaoks üks esimesi valikuid fossiilsetel kütustel põhineva elektritootmise asendamisel,“ lausus Räim.

„Põhjamaade Investeerimispank toetab Enefit Greeni püüdlusi vähendada sõltuvust fossiilkütustel põhinevast energiatootmisest. NIBi rahastus täiendab kohalike kommertspankade ja kapitaliturgude kaudu kaasatud vahendeid ja sellega toetame Enefit Greeni pikaajalisi strateegilisi investeeringuid taastuvenergia tootmisvõimsusesse,“ ütles André Küüsvek, Põhjamaade Investeerimispanga president ja tegevdirektor

2021. aastal alustas Enefit Green Šilale II ja Akmene tuuleparkide ehitust Leedus ning nende parkide valmimisel lisandub 118-megavatti rohelise energia tootmisvõimsust. Mõlema pargi rajamine kokku nõuab ligi 145 miljonit eurot.

Enefit Greeni Purtse tuulepargi ehitus on hangete läbi viimise etapis ning investeerimisotsus selle kohta on plaanis langetada tänavu esimeses kvartalis.

Enefit Greeni eesmärk on suurendada 2025. aastaks tootmisvõimsust praegusega võrreldes 2,3 korda ehk 1100 megavatini.

  • Enefit Green toodab praegu taastuvenergiat Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas.
  • Ettevõttele kuuluvad neljas riigis kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, neli koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam.
  • Ettevõtte praegune elektritootmisvõimsus on 456 megavatti ja soojusenergia tootmisvõimsus 81-megavatti.
  • 2021. aastal tootis Enefit Green 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.
  • 2021. aastal tegi Enefit Greeni kolm tuuleparkide investeerimisotsust – Šilale II, Akmene ja Tolpanvaara tuuleparkide kohta, koguvõimsusega 190-megavatti. Nende investeeringute kogumaht on ligi 228 miljonit eurot.
  • Päikeseparkide osas tegi ettevõtte ühe investeerimisotsuse ning rajab 8,8 megavatise tootmisvõimsusega pargi Zambrowisse Poolas. Selle investeeringu kogumaht on 5,8 miljonit eurot.

Põhjamaade Investeerimispank on rahvusvaheline finantsasutus, mille omanikeks on kaheksa riiki: Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi. Pank finantseerib era- ja avaliku sektori projekte nii liikmesriikides kui ka väljaspool. Põhjamaade Investeerimispangal on Standard & Poor’s and Moody’s agentuuri kõrgeim võimalik krediidireiting AAA/Aaa.

Enefit Green alustas tuuleparkide rajamiseks koostööd Põhjamaade Investeerimispangaga Enefit Green alustas tuuleparkide rajamiseks koostööd Põhjamaade Investeerimispangaga