Enefit Green ehitab Leetu oma suurima tuulepargi

Enefit Green ehitab Leetu oma suurima tuulepargi

Baltikumi suurim tuuleenergia tootja Enefit Green langetas investeerimisotsuse veel ühe tuulepargi ehitamiseks Leetu. 75-megavatise (MW) võimsuse ja 14 tuulikuga Akmene tuulepark saab olema Enefit Greeni seni suurim ning valmib 2023. aasta lõpuks. Juunis teatas ettevõte Šilale II tuulepargi ehitamisest Leedus, mis valmib 2023. aasta alguseks.

Värske investeerimisotsus Akmene tuulepargi osas võimaldab Enefit Greenil jätkata oma ambitsioonika kasvuplaani elluviimist ning tuuleelektri toodangu suurendamist. Projekt hõlmab 14 tuuliku püstitamist, nimivõimsusega 5,3 ja 5,5 megavatti (MW). Investeeringu kogumaksumuseks kujuneb ligikaudu 85 miljonit eurot. Tuulepargi aastane prognoositud toodang saab olema ca 258 gigavatt-tundi (GWh) ehk ligi viiendik ettevõtte praegusest aastasest tuuleelektri toodangust. See katab umbes 80 000 kodu aastase elektrivajaduse.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on tal väga hea meel jõuda Akmene tuulepargi investeerimisotsuse näol järjekordse suure sammuni rohelise elektri tootmises. „Taastuvelekter on kiireim viis süsinikuneutraalsuse saavutamiseks ning Baltimaade piirkonnas on tuul ja päike kõige suurema potentsiaaliga taastuvenergia-allikad. Tänu uutele ehitatavatele tuuleparkidele annab Enefit Green oma panuse riiklike kliimaeesmärkide täitmisse ning tuuleenergia toodangu osakaalu märkimisväärsesse suurenemisse siinses regioonis. Lisaks võimaldab see meil pakkuda Eesti Energia klientidele veelgi rohkem rohelist elektrit,“ kommenteeris Kärmas.

Sarnaselt Šilale II tuulepargi projektile on Enefit Green allkirjastanud ka Akmene tuulepargi ehituseks lepingud rahvusvahelise tuulikutetootja GE Renewable Energy ning ehitusettevõtte Merkoga. Kogemustega partnerid leiti hangetega.

Enefit Greenile täna kuuluvate tuuleparkide koguvõimsuseks on 398 MW ning need toodavad aastaga ligi 1,1 teravatt-tundi elektrit. Käesoleva aasta märtsis teatas ettevõte, et loodab 2023. aastaks valmis ehitada 20 MW tuulepargi Ida-Virumaal Purtses. Lisaks teatati juunis 43 MW Šilale II tuulepargi ehitamisest Leedus, mis valmib eelduslikult 2023. aasta alguseks. Enefit Greeni arendusprojektide elluviimine toetab Eesti Energia kontserni strateegiat liikuda järk-järgult üle süsinikuneutraalse elektri tootmisele.

Eesti Energia tütarettevõte Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad nelja turul – Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas – kokku 22 tuuleparki, 4 koostootmisjaama, 38 päikeseelektrijaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam. Ettevõte tootis 2020. aastal kokku 1,35 teravatt-tundi (TWh) elektrit. Enefit Green on seadnud eesmärgiks kasvada regiooni suurimaks taastuvenergia ettevõtteks.