Enefit Green langetab jaanuarist Paides toasooja hinda

Enefit Green langetab jaanuarist Paides toasooja hinda

Konkurentsiamet kinnitas Paide linna soojaga varustava Enefit Greeni taotluse soojuse piirhinna langetamiseks. Sellest tulenevalt langeb alates 1. jaanuarist 2021 Paides toasooja hind varasemaga võrreldes 5,3 protsenti.

Enefit Greeni juhatuse liikme Innar Kaasiku sõnul tuleneb hinnalangus peamiselt koostootmisjaama kütmiseks vajaliku hakkepuidu hinna odavnemisest. „Meie hinnakujundus on kulupõhine ja sõltub koostootmisjaama jaoks kasutatavast kütuse hinnast. Kütuse ja sisse ostetava elektrienergia hindade langemise tõttu saame pakkuda edaspidi Paide elanikele senisest soodsamat toasooja hinda,“ kommenteerib Kaasik.

Alates 1. jaanuarist 2021 hakkab Paides uue soojuse piirhinnana kehtima 52,33 eurot megavatt-tunni eest, millele lisandub käibemaks. Tarbijale tähendab see senise tasumääraga (55,23 eurot megavatt-tunni eest) võrreldes 5,3 protsendist hinnalangust.

Soojuse hinda reguleerib Eestis kaugkütteseadus ning Paide võrgupiirkonnale müüdava soojuse piirhind kujuneb valemi alusel, mis on kulupõhine. Piirhinna valemi kinnitab ja soojuse piirhinna kulupõhisust kontrollib konkurentsiamet.

„Üleüldiselt on Paide elektrijaam läbi oma ajaloo kasutanud kaasaegseid ja innovaatilisi lahendusi - olime esimene kaugkütte ettevõte Eestis, kes võttis oma reservkatlamajas kasutusele LNG kütuse. Lisaks paigaldasime jaama kõrvale päikesepargi, mis võimaldab päikeselisel hooajal toota enamuse tarbitavast elektrienergiast kohapeal. See kõik mängib rolli Paide elanikele ja ettevõtetele väga konkurentsivõimelise kaugkütte hinna pakkumisel, mis on Eesti üks soodsaimatest. Selle parimaks kinnituseks on tõsiasi, et Paide kaugküttevõrguga soovivad liituda ka eramajade omanikud. Lisaks heale soojahinnale võidavad nad mugavusest – pääsetakse muude kütteseadmetega seotud muredest ja hooldustest ning kodusoojus on alati tagatud,“ sõnab Kaasik. “Meil on uusi liitujaid pidevalt juurde tulemas ja see rõõmustab.“

Enefit Greeni Paide elektrijaam omab muuhulgas Tõhusa Kaugkütte sertifikaati, mis tõendab, et pakutav teenus on kvaliteetne ja efektiivne.

Enefit Green on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergia ettevõte, mis toodab Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas elektrit ja soojust tuulest, päikesest, veest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Lisaks Paide elektrijaamale toodetakse soojust veel ka Tallinnas Iru jäätmeenergia elektrijaamas ning Valka elektrijaamas. Samuti kuulub Enefit Greenile Lätis pelletitehas koos selle juurde kuuluva koostootmisjaamaga.