Enefit Green teenis 2019. aastal 36,8 miljonit eurot puhaskasumit

Enefit Green teenis 2019. aastal 36,8 miljonit eurot puhaskasumit

Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Greeni tulud ulatusid 2019. aastal 151,5 miljoni euroni. Kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 90,3 miljonit eurot, millest ärikasum moodustas 49,5 miljonit eurot. Enefit Greeni 2019. aasta puhaskasum oli 36,8 miljonit eurot.

Enefit Greeni juhatuse liikme ja finantsjuhi Veiko Räime sõnul mõjutasid ettevõtte 2019. aasta majandustulemusi enim varasem Nelja Energia omandamine, head tuuleolud, tuuleparkide kõrge töökindlus ning kasvanud taastuvenergia kogutoodangu maht. Tänu sellele tõusid ettevõtte tulud koos taastuvenergia toetuse ja muude ärituludega aastaga kokku 94 protsenti 151,5 miljoni euroni.

„Enefit Greeni ja Nelja Energia ühendamine oli edukas ning ületas seatud eesmärke. Ühtlasi iseloomustab 2019. aastat meie jaoks mitu olulist tehingut. Juunis allkirjastasime lepingu Poolas 20 päikesepargi omandamiseks, millega sisenesime Poola taastuvenergia turule. 2019. aasta lõpuks jõudsime 20 päikesepargist üle võtta 18. Viimase kahe päikesepargi osas on tehingu lõpule viimine hetkel töös. Lisaks müüsime oktoobris osalused Vinni ja Oisu biogaasi koostootmisjaamades AS-ile Infortar, et hoida fookust Enefit Greeni peamistel ärisuundadel, milleks on taastuvenergia tootmine tuulest, päikesest, biomassist ja segaolmejäätmetest,“ kommenteeris Räim.

Enefit Greeni 2019. aasta kulumieelne ärikasum (EBITDA) suurenes aastaga 124 protsenti 90,3 miljoni euroni, ärikasum sellest kasvas 140 protsenti 49,5 miljoni euroni. Ettevõtte 2019. aasta puhaskasumiks kujunes 36,8 miljonit eurot.

„Lihtsustasime muuhulgas 2019. aastal oluliselt Enefit Greeni juriidilist struktuuri, refinantseerisime ettevõtte laenuportfelli ning tegelesime üleüldiselt kulude optimeerimisega. Koondatult oli nendel sammudel majandustulemustele täiendav positiivne mõju,“ lisas Räim.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul annavad ettevõtte head finantstulemused kindlust, et liigutakse seatud eesmärkide suunas. „Enefit Greeni ambitsioonid taastuvenergia tootmise kasvatamiseks Läänemere regioonis on suured ning oleme õigel kursil. Ühtlasi panustame sellega oma koduturgude kliimaeesmärkide saavutamisse,“ ütles Kärmas.

„Enefit Greeni suurimaid kasvuvõimalusi näeme tuuleparkide arendamises, mida täiendavalt toetab päikeseenergia lahenduste arendamine. Meil on erinevas faasis uute tuuleparkide arendusprojektid hetkel kokku neljal turul - Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. Lisaks arendame päikeseenergeetika projekte korraga meie kõigil koduturgudel, suurimas mahus Poolas. Paralleelselt keskendume Enefit Greeni olemasolevate taastuvenergia tootmisvarade veelgi nutikamale ja efektiivsemale opereerimisele,“ sõnas Kärmas.

Enefit Green tootis 2019. aastal rekordilised 1,197 teravatt-tundi taastuvelektrit, mis moodustas üle viiendiku kogu Eesti Energia kontserni elektritoodangust. Toodetud taastuvelektrist enamik ehk 1023 gigavatt-tundi tuli tuulest, 164 gigavatt-tundi koostootmisjaamadest ning 9 gigavatt-tundi päikesest. Enefit Greeni 2019. aasta soojusenergia toodanguks kujunes 573 gigavatt-tundi.

Taastuvenergia toodangu suurenemine aitab kaasa Eesti Energia kontserni strateegilisele eesmärgile toota 2024. aastal 43 protsenti elektrist ja soojusest taastuvatest allikatest.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad neljal turul – Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 20 tuuleparki, 4 koostootmisjaama, 36 päikeseelektrijaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam.