Enefit Green tootis mais 90 GWh elektrit

Enefit Green tootis mais 90 GWh elektrit

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green tootis mais 90 gigavatt-tundi elektrit, millesse suurima panuse (72 GWh) andsid ettevõtte tuulepargid Eestis ja Leedus.

Võrdluseks, mai toodangumaht võimaldab varustada aastaks ajaks elektriga ligi 30 000 keskmise tarbimisega majapidamist.

Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas märkis, et ettevõtte toodang püsis ligilähedasel tasemel 2020. aasta maiga, mil toodeti 96 gigavatt-tundi taastuvelektrit.

"Korraliku mai toodangumahu kindlustasid stabiilsed tuuleolud ning tuuleparkide, eriti Eestis asuvate tuuleparkide hea töökindlus. Digitaalsete tootmisandmete kogumine ja analüüs on sellele palju kaasa aidanud. Ühtlasi võimaldab see efektiivsemalt korraldada hooldustöid," kommenteeris Kärmas.

Toodetud tuuleenergiast tuli 39 GWh ettevõtte Eesti tuuleparkidest ja 33 GWh Leedu omadest. Ülejäänud 18 GWh taastuvelektrit tuli ettevõtte koostootmisjaamadest, päikeseparkidest, Ruhnu taastuvenergialahendusest ja Keila-Joa hüdroelektrijaamast.

Enefit Greeni soojatoodang Eestis asuvates Iru ja Paide ning Lätis paiknevates Valka ja Broceni koostootmisjaamadest ulatus märtsis 52 GWh-ni.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv ettevõtte, millele kuulub nelja turul – Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas – kokku 21 tuuleparki, 4 koostootmisjaama, 36 päikeseelektrijaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam.