Enefit Greeni 2021.a. IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata finantstulemused

Enefit Greeni 2021.a. IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata finantstulemused

Enefit Greeni IV kvartali 2021 konsolideeritud äritulud suurenesid aastaga 57 protsenti 68,9 miljoni euroni ja kulumieelne ärikasum (EBITDA) 77 protsenti 49,6 miljoni euroni. Puhaskasumit teenis grupp 39,4 miljonit eurot, mida on 142 protsenti rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

2021. aasta kokkuvõttes kasvasid Enefit Greeni konsolideeritud äritulud 13 protsenti 183,7 miljoni euroni, EBITDA 10 protsenti 121,5 miljoni euroni ning puhaskasum 17 protsenti 79,7 miljoni euroni. Kasum aktsia kohta (arvestades IPO järgset aktsiate arvu) oli 0,30 eurot (2020: 0,26 eurot).

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase kommentaar:

„2021. aasta tõestas inimeste usku rohepöörde võimalikusesse ja andis tugeva signaali, et vajame kiiresti ja palju uut süsinikuneutraalset tootmisvõimsust. Taastuvenergiat on vaja rohkem nii Eestis kui kogu Euroopas. Tuul ja päike on kõige odavamad ja keskkonnasäästlikumad energia tootmise viisid ning tehnoloogia ja lahendused suuremahuliseks tootmiseks on olemas.

Enefit Greeni 2021. aasta finantstulemused olid väga tugevad. Aasta algas rahulikumalt, kuna seisime silmitsi raske võrdlusbaasiga – viimaste aastate tuulisema esimese kvartaliga, tänu millele saavutasime 2020. aasta esimeses kvartalis rekordilise tuuleenergia tootmismahu. 2021. aasta esimeses kvartalis valitsenud nõrgemate tuuleolude tõttu ei suutnud me varasema aasta tulemust korrata. Aasta edenedes tuuleolud paranesid ning koos sellega ka meie tulemused. Teise poolaasta tootmistulemused olid väga head, samuti toetasid finantsilist poolt kõrged elektrihinnad. Rõõmu valmistasid Iru elektrijaama elektri- ja soojusenergia rekordilised tootmismahud. Samuti tegid heameelt suurepärased töötulemused digitaliseerimisele keskendunud varahalduse valdkonnas, mis aitasid hoida varade töökindlust väga kõrgel tasemel.

Liikusime tempokalt edasi lühiajaliste arenduste portfelliga. Võtsime vastu lõplikud investeerimisotsused kahe tuulepargi ehitamiseks Leedus, ühe tuulepargi ehitamiseks Soomes ja ühe päikesepargi ehitamiseks Poolas. Rajatavate tootmisvarade projekteeritud tootmisvõimsus on kokku ca 199 megavatti. See annab tuntava lisa ettevõtte praegusele 457-megavatisele elektritootmisvõimsusele. Käesoleval aastal plaanime langetada lõplikud investeerimisotsused peaaegu kaks korda suuremas mahus, et liikuda edasi üle 600 megavati suuruse investeerimisprogrammiga.

Oktoobris üliedukaks osutunud IPO käigus ei lubanud me üksnes teha uusi investeeringuid, vaid andsime lubaduse kohelda aktsionäre õiglaselt ning pool Enefit Greeni kasumist dividendideks jagada. Sellest tulenevalt teeb juhatus kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku maksta dividendidena aktsionäridele 39,9 miljonit eurot ehk 0,151 eurot aktsia kohta.“

Loe täpsemalt börsiteatest »