Enefit Greeni Iru elektrijaam hakkab tallinlasi varustama veelgi odavama toasoojaga

Enefit Greeni Iru elektrijaam hakkab tallinlasi varustama veelgi odavama toasoojaga

Veebruarist langetab Enefit Green Iru elektrijaamas jäätmetest toodetava soojuse hinda 43 protsenti 7,98 euroni megavatt-tunni kohta. Tegemist on kõige odavamalt toodetava soojusega Eestis, mille Enefit Green müüb täies ulatuses edasi Tallinna ja Maardu küttevõrku.

„Iru elektrijaamas toodetud soojus oli ka varasemalt Eesti kõige odavam, kuid meil on hea meel, et saame hinda veelgi langetada ja luua nii eeldused tavatarbijale soojuse hinna vähenemiseks Tallinnas ja Maardus,“ ütles Enefit Greeni juhatuse liige Veiko Räim. Viimati langes Iru elektrijaamas jäätmetest toodetud soojuse hind 2019. aasta mais 35%.

Veiko Räime sõnul võimaldas soojuse hinda langetada peamiselt uus olukord Tallinna soojusturul. „Saame nüüd täielikult elektrijaama energiatootmise võimekuse ära kasutada ja kogu toodangu soojavõrku anda. Utilitasega sõlmitud lepingu kohaselt müüme neile kuni 2027. aastani Tallinna kaugkütteturu jaoks täiendavalt 90 GWh soojust aastas. See kogus on võrreldav Viljandi linna aastase soojatarbimisega. Varasemalt tuli see paraku õhku paisata,“ lausus Räim.

Teise soojuse hinna langetamise põhjusena tõi Räim välja, et Iru elektrijaamale makstakse jäätmete käitluse eest varasemast rohkem. „Jäätmete põletamise tasu kujuneb turuosaliste endi poolt tehtavate pakkumiste alusel konkurssidel, mida Enefit Green korraldab. Lihtsustatult öeldes on jäätmekäitlejatel võimalik valida, mida nad inimestelt kokku korjatud segaolmejäätmetega peale hakkavad – kas nad ladestavad selle prügilas, mis on üldjuhul kulukam, või toovad Iru elektrijaama, kus jäätmetest on võimalik keskkonnahoidlikult elektrit ja soojust toota,“ kirjeldas Räim.

Ka oli Enefit Green 2020. aastal edukas Tallinna nelja linnaosa jäätmekäitlushangetel, pakkudes viieks aastaks soodsaimat lahendust jäätmete ümbertöötlemiseks. „See on hea näide ringmajandusest – käitleme senisest rohkem Tallinna jäätmeid ja toodame linnale rohkem odavat soojust, tagades samas ka elektritootmise efektiivsuse,“ rääkis Räim. Kokku töötles Enefit Green Iru elektrijaamas 2020. aastal elektriks ja soojuseks ümber 242 tuhat tonni segaolmejäätmeid ja jäätmekütust.

Iru elektrijaamas töödeldakse alates 2013. aastast segaolmejäätmed ümber elektriks ja soojuseks, mis on vähendanud oluliselt ladestamist prügilatesse. Seeläbi aitab Enefit Green kaasa Eesti keskkonna puhtamaks muutmisele. Irus toodetud soojus katab ära ligikaudu 25% Tallinna soojusenergia tarbimisest ning seal toodetud soojusega varustatakse ka Maardu linna. Soojuse hinda reguleerib Eestis kaugkütteseadus ning see on kulupõhine. Hinna kinnitab Konkurentsiamet.

Enefit Green on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergia ettevõte, mis toodab Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas elektrit ja soojust tuulest, päikesest, veest, biomassist, ja segaolmejäätmetest. Lisaks Iru elektrijaamale toodetakse soojust veel ka Paide ja Valka elektrijaamades. Samuti kuulub Enefit Greenile pelletitehas koos koostootmisjaamaga Lätis.

Hinnad eesti linnades