Enefit Greeni nõukogu pikendas Aavo Kärmase juhatuse esimehe lepingut

Enefit Greeni nõukogu pikendas Aavo Kärmase juhatuse esimehe lepingut

Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Green nõukogu otsusega pikendati Aavo Kärmase juhatuse esimehe lepingut järgmiseks kolmeaastaseks ametiperioodiks.

Enefit Greeni nõukogu esimees Hando Sutter ütles, et Aavo Kärmase senisel edukal juhtimisel on Enefit Greenist saanud regiooni üks suurimaid taastuvenergia tootjaid ja ühtlasi Eesti Energia kontserni kõige kasumlikum äriüksus. „Ettevõttel on selge kasvuambitsioon, mistõttu oli Aavo jätkamine igati loogiline otsus,“ kommenteeris Sutter.

„Energeetikavaldkond on paeluv ja taastuvenergia selle üks kõige kiiremini kasvav ning tulevikku suunatud osa, mis on just viimastel aastatel arenenud tormilise kiirusega. On olnud põnev olla selle keskmes ning hindan kõrgelt võimalust ka edaspidi taastuvenergia valdkonna arengusse nii Eestis kui meie regioonis laiemalt panustada,“ sõnas Enefit Greeni juhatuse esimees, Aavo Kärmas. „Ühtlasi olen uhke oma meeskonna üle, kellega koos oleme kolme aasta jooksul palju teinud ning kellega koos liigun julgelt järgmiste eesmärkide suunas.“

Aavo Kärmas on Enefit Greeni juhatuse esimehena töötanud alates 2017. aastast. Ettevõte on tema juhtimisel jõudsalt kasvanud ja arenenud, tegutsedes täna kokku neljal erineval turul ning olles kõige mitmekesisema tootmisportfelliga taastuvenergia ettevõte Baltikumis. Lisaks on Aavo Kärmas tuuleenergia potentsiaalist huvitatud ettevõtteid, organisatsioone ja üksikisikuid ühendava Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni (ETEA) juhatuse esimees.

Enne taastuvenergeetika valdkonda sisenemist kuulus Aavo Kärmas kümme aastat Omniva juhatusse, olles neist viimased viis juhatuse esimees. Aastatel 1996-2006 töötas ta aktsiaseltsis Viljandi Aken ja Uks erinevatel juhtivatel ametikohtadel.

Aavo Kärmas on lőpetanud Tallinna Tehnikakülikooli haldusjuhtimise alal.

Enefit Greeni juhatus on kokku neljaliikmeline. Lisaks juhatuse esimehele Aavo Kärmasele, kuuluvad juhatuse koosseisu ka tootmisvaldkonna eest vastutav Innar Kaasik, arenduste eest vastutav Linas Sabaliauskas ning finantsvaldkonnaga tegelev Veiko Räim.

Enefit Greeni omanik Eesti Energia on võtnud eesmärgiks kasvatada taastuvatel allikatel põhinevat energiatootmist järgneval viiel aastal 43%-ni kogu kontserni energia tootmismahust. Selle eesmärgi täitmisel on oluline roll Enefit Greenil.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad neljal turul – Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 20 tuuleparki, 4 koostootmisjaama, 36 päikeseelektrijaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam.