Karge veebruar hoidis Enefit Greeni elektritoodangu jaanuarikuu tasemel

Karge veebruar hoidis Enefit Greeni elektritoodangu jaanuarikuu tasemel

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green tootis vaatamata keskmisest külmemale ja teistest kuudest lühemale veebruarile jaanuariga võrreldava koguse elektrit.

Toodetud 87,7 gigavatt-tunnist elektrist jaguks aastaks ajaks ligi 29 000 majapidamise varustamiseks.

Enamik toodangust tuli Eestis ja Leedus asuvatest tuuleparkidest, mis tootsid 71,5 gigavatt-tundi elektrit.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul oli veebruaris Eesti keskmine temperatuur normist pea kaks kraadi madalam. "Pakasega kaasnenud tuulevaiksemast ilmast hoolimata tootsime jaanuariga võrreldava koguse elektrit."

Taastuvelektrile lisaks tootis Enefit Green 58 gigavatt-tunni jagu sooja ehk samas mahus eelmise kuuga. Toodang pärines Eestis asuvates Iru ja Paide ning Lätis paiknevates Valka ja Broceni koostootmisjaamadest.

Taastuvenergia toodangu suurenemine aitab kaasa Eesti Energia kontserni strateegilisele eesmärgile toota 2024. aastal 43 protsenti elektrist ja soojusest taastuvastest allikatest.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõtte, millele kuuluvad nelja turul – Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 20 tuuleparki, 4 koostootmisjaama, 36 päikeseelektrijaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam.