Purtses saab nurgakivi üle aastate Eestisse rajatav suurem tuulepark

Purtses saab nurgakivi üle aastate Eestisse rajatav suurem tuulepark

Enefit Green rajab Ida-Virumaale Lüganuse valda tuulest ja päikesest elektrit tootva hübriidpargi, mis käivitub juba järgmisel aastal. Selline hübriidlahendus suures mahus elektri tootmiseks on Eestis esmakordne. Täna keskpäeval asetatakse pidulikult nurgakivi esimesele Purtse pargi tuulikuvundamendile.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul tähistab Purtse pargi nurgakivi uue ajastu algust Eesti taastuvenergias. „Enefit Green suurendab lähiaastatel oma taastuvenergia tootmist neli korda ja oleme ette valmistamas ka järgmist investeerimisotsust Eestisse Sopi tuulepargi ehitamiseks. Uute tuuleparkide toel hakkab lähiaastatel eestimaalasteni jõudma oluliselt rohkem keskkonnahoidlikku ja taskukohase hinnaga elektrit ning paraneb riigi energiajulgeolek,“ ütles Kärmas.

Kärmase sõnul kasutatakse Purtses nutikalt ära seda, et tuule- ja päikeseenergia täiendavad üksteist. ,,Purtse park on suunanäitaja tuule- ja päikeseenergia innovatsioonis. Mõlemat tootmisviisi kasutav hübriidlahendus suures mahus elektri tootmiseks on Eestis esmakordne. See aitab kokku hoida parkide rajamisega seotud kulusid ning kasutada piiratud võrguressurssi märksa efektiivsemalt. Tarbija jaoks tuleb võit elektri hinnast, kuna iga uus taastuvelektrijaam aitab elektri turuhinda odavamaks muuta.“

Eesti Energia juht ja Enefit Greeni nõukogu esimees Hando Sutter kinnitas, et energiakontsern on pühendunud taastuvelektril põhinevale elektrifitseerimisele, et asendada fossiilsed kütused süsinikuvaba elektriga. „Süsinikuvabale elektritootmisele üle minemiseks kaasame ka oma kliente, kes aitavad rohepööret ellu viia ja ehitatava tuulepargi elektri juba ette ära ostavad. Klient saab meilt rohelise elektri ja pikaajalise kindluse elektrihinnas ning meil taastuvenergia arendajana on kindlus investeeringute elluviimiseks,” rääkis Sutter.

Lüganuse vallavanem Marja-Liisa Veiseri sõnul räägitakse energianappuse, elektrihindade jätkuva kasvu ja suureneva inflatsiooni tõttu üha rohkem taastuvenergia vajadusest ja osakaalust üldises energiatarbimises. „Tuule- ja päikeseparkides elektri tootmine on loodussäästlikum aga ka odavam kui fossiilidel põhinev energiatööstus. Praegu on Eestile võrdselt oluline nii isevarustuse suurendamine ja energiasõltumatus kui ka väiksem keskkonnajalajälg. Ida-Virumaal on väga soodsad olud tuuleenergia tootmiseks ja eeldused päikeseparkide rajamiseks ning tahame olla osa rohepöördest ja energiakriisi lahendusest,“ rääkis Veiser.

Purtse hübriidpark asub Lüganuse vallas Vainu ja Matka külade vahel. Enefit Green ehitab sinna viis uut elektrituulikut ja ligikaudu 49 000 paneelist koosneva päikeseelektrijaama.

Hübriidpargi prognoositav toodang on kokku 78 gigavatt-tundi, mis katab 24 000 keskmise majapidamise aastase tarbimise. Tuulepargi võimsus on 21 megavatti, päikesepargil 32 megavatti.

Enefit Green omandas Purtse tuulepargi arendusprojekti eelmise aasta märtsis. Tänavu jaanuaris tehti lõplik investeerimisotsus ning siis algas ehitustegevus. Purtse park jõuab investeerimisotsusest elektri tootmiseni kõigest 14 kuuga.

Päikesepargi investeerimisotsuse langetas Enefit Green tänavu mais ning praegu on ka seal ehitus alanud.

Enefit Greeni kohta

  • Enefit Green on Baltimaade suurim tuuleenergia tootja, kelle eesmärk on suurendada 2026. aastaks tootmisvõimsust neli korda ehk 1900 megavatini.
  • Ettevõttele kuulub Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, neli koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam.
  • 2021. aastal tootis Enefit Green ligi 1200 gigavatt-tundi elektrienergiat ja 620 gigavatt-tundi soojusenergiat.
  • Ettevõttel on ehituses neli tuuleparki koguvõimsusega üle 200 megavati. Neist kaks Leedus, üks Soomes ja üks Eestis. Nende investeeringute kogumaht on ca 250 miljonit eurot.
  • Päikeseparke on ehituses kolm – kaks Poolas ja üks Eestis. Nende parkide võimsus on ca 45 megavatti ja investeeringute kogumaht ligi 30 miljonit.
  • Enefit Greeni aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil ja ettevõttel on üle 60 000 tuhande investori.