Riigihangete teostamise nõuete rikkumise kahtlusega peeti kinni kaks Iru jäätmeenergia elektrijaama töötajat

Täna pidas Politsei- ja Piirivalveameti majanduskuritegude büroo kinni kaks Iru jäätmeenergia elektrijaama pikaajalist töötajat, kellele esitati kahtlustus riigihangete teostamise korra rikkumise eest (KarS § 300 lg 1). Nimetatud töötajatega on töösuhe lõpetamisel.

Menetlus sai alguse Enefit Greeni siseauditi algatatud sisejuurdlusest ja piisavate tõendite ilmnemisel anti asi üle Politsei- ja Piirivalveameti majanduskuritegude büroole.

Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht Innar Kaasik märgib, et ettevõttes kehtib nulltolerants väärtuste vastase ja ebaseadusliku käitumise osas. „Oleme ehitanud üles toimiva sisekontrollisüsteemi ja viime töötajate seas läbi perioodilisi koolitusi eetika ning pettusriski teemades. Reageerime kõikidele vihjetele ja rakendame ennetavaid meetmeid rikkumiste avastamiseks. Seaduste ja meie ettevõtte sisekordade järgimine on iga meie töötaja kohus. Ausus ja läbipaistvus on üks meie prioriteetidest, kuidas me Enefit Greenis oma tööd teeme,“ rõhutas Kaasik.

Enefit Green tänab Politsei- ja Piirivalveametit operatiivse reageerimise ja koostöö eest. Iru jäätmeenergia elektrijaama töökorralduses teostatakse vajalikud muudatused ning jätkub igapäevane sujuv töö.

Rohkem infot ei ole käesoleval hetkel võimalik uurimise huvides avalikustada. Juhtumi uurimisega jätkab politsei.