Enefit Green omandas Liivi meretuulepargi projekti

Enefit Green omandas Liivi meretuulepargi projekti

Enefit Green omandas Eesti Energialt Liivi meretuulepargi projekti ja jätkab arendustöid, et alustada suures mahus taastuvelektri tootmist enne 2030. aastat.

Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmase sõnul on järgmistel aastatel just meretuuleenergia arendamine taastuvenergia tootmise suurendamisel määrava mõjuga. „Riigi 2030. aasta siht on toota Eestis kordades rohkem taastuvelektrit ja meretuulel on siin kandev roll. Seetõttu tuleb praegu arendustöid hooga jätkata. Liivi meretuulepark on üks Baltimaade kõige kaugemale jõudnud projektidest ning arendustööde eesmärk on enne kümnendi lõppu tootmist alustada,“ kirjeldas Kärmas.

Tema sõnul on meretuulel Eesti energiasüsteemis väga suur potentsiaal. „Keskkonnahoidlikult toodetud ja soodsa hinnaga elektrit on üha rohkem vaja, sest paljud senised tehnoloogiad on asendumas elektril põhinevate lahendustega. Meretuulepargis on elektri tootmine stabiilsem ning vaid poolsada tuulikut suudavad anda poole Eestis praegu tarbitavast elektrist,“ rääkis ta.

Enefit Green omandas seni Eesti Energiale kuulunud Liivi Offshore OÜ ligi 6,2 miljoni euro eest.

Vabariigi Valitsus andis 5. jaanuari korraldusega rahandusministrile volituse otsustada Liivi meretuulepargi Eesti Energiast eraldamine jagunemise teel. Veebruaris kiitis rahandusminister heaks Eesti Energia AS-i jagunemiskava ning kinnitas Liivi Offshore OÜ põhikirja. Märtsis andis rahandusminister nõusoleku Liivi Offshore OÜ võõrandamiseks Enefit Greenile, millele järgnes tehingu ettevalmistamine ja tingimuste auditeerimine.

Liivi lahe meretuulepargi plaanitav võimsus on üks gigavatt ja eeldatav toodang ca 4 TWh aastas. Arendusala jääb Kihnu ja Häädemeeste ranniku vahele. Praegu on käimas tuulepargi keskkonnamõjude hindamiseks vajalikud uuringud ja tuulepargi tehnilise lahenduse eelanalüüs. Riik on algatanud eriplaneeringu tuulepargi võrguühenduse rajamiseks. 2021. aastal sõlmis Eesti Energia avamere tuulepargi rajamiseks koostöökokkuleppe maailma juhtiva meretuule arendajaga Ørsted.

Liivi meretuulepark on teine meretuuleenergia arendusprojekti Enefit Greeni portfellis. Ettevõte arendab ka 1,1 gigavatist meretuuleparki Hiiumaast põhjas, mille tootmise algus on plaanitud pärast 2030. aastat.

Enefit Green Liivi Lahe Meretuulepark

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil ja ettevõttel on ligi 60 000 investorit. Enefit Greenile kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Ettevõttel on ehitus käimas kuue tuulepargi ja nelja päikesepargi osas Leedus, Eestis, Poolas ja Soomes koguvõimsusega 596 megavatti.