Investorid märkisid Enefit Greeni IPO neli korda üle

TEADE EI OLE MÕELDUD OTSESEKS VÕI KAUDSEKS AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (SEALHULGAS SELLE TERRITOORIUMITEL JA VALDUSTEL, MITTE ÜHESKI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSARIIGIS JA COLUMBIA RINGKONNAS), AUSTRAALIAS, KANADAS, HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNAS, JAAPANIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI ÜHESKI MUUS JURISDIKTSTIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK.

Investorid märkisid Enefit Greeni IPO neli korda üle

Investorid märkisid aktsiaid neli korda rohkem pakkumise esialgsest baasmahust. Väga suure jaenõudluse rahuldamiseks suurendati emissiooni maht 115 miljonilt 175 miljonile eurole.

Pakkumise hinnavahemik oli 2,45 kuni 3,15 eurot, kuid aktsiate jaotuse hoolikal kaalumisel kujunes lõpphinnaks 2,90 eurot, mis on pakkumise hinnavahemiku ülemises pooles. Hind on kõikidele investoritele võrdne.

Jaeinvestoritele jaotatakse 55 protsenti ning institutsionaalsetele investoritele 45 protsenti pakkumise mahust. Kõigile jaeinvestoritele jaotati 100% märgitud aktsiatest kuni 1000 aktsia ulatuses ning seda ületanud märgitud mahust 5,5%. Kõigile Eesti Energia kontserni kuuluvate ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmetele ning töötajatele Eestis, Lätis ja Leedus jaotati 100% märgitud aktsiatest kuni 2000 aktsia ulatuses ning seda ületanud märgitud mahust 5,5%. Märkimiskorraldusi esitasid rohkem kui 60 000 jaeinvestorit, kellest rohkem kui 80% saavad nende poolt märgitud aktsiad täies mahus.

Pretsedenditult suures pakkumises osalenud investorite arvu tõttu kujunes kuni 1000 aktsiat märkinud investorite osakaal kogunõudluses nii suureks, et täiendavalt otsustati kõikidele jaeinvestoritele, kes märkisid rohkem kui 1000 aktsiat, jaotada 5,5% sellest ületatavast mahust.

Investoritele jaotatud aktsiad peaks nende väärtpaberikontodele jõudma eeldatavalt 20. oktoobril. Enefit Greeni esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna põhinimekirjas on eeldatavalt 21. oktoobril.

Enefit Greeni nõukogu esimees Hando Sutter ütles, et jaeinvestorite rekordiline huvi ja soov olla rohepöörde teekonnal kaasas näitab usaldust Enefit Greeni meeskonna ja plaani suhtes. „Tehingu edukas läbiviimine ja investorite nii suur huvi julgustab Enefit Greeni meeskonda ka edaspidi suurelt mõtlema. Enefit Greeni ja kogu Eesti Energia kontserni töötajate pühendumist näitavad ka ligi 900 aktsiaid märkinud oma töötajat ehk pea iga neljas töötaja osales pakkumises,“ tunnustas Sutter.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on enam kui 60 000 investorit ülimalt tugev mandaat ettevõtte kasvuplaani elluviimiseks. „Enefit Green on olnud mitmes mõttes taastuvenergia valdkonna teerajajaks pea 20 aastat. Ettevõte on kasvanud üheks juhtivaks ja mitmekülgseimaks rohelise energia tootjaks Läänemere piirkonnas. Meie pühendunud meeskond plaanib aktsipakkumise käigus kaasatud raha toel viia ellu ettevõtte kasvustrateegia ja suurenda 2025. aastaks meie taastuvenergia tootmisvõimsust tänasega võrreldes 2,3 korda.“

Pakkumise ühe korraldaja Swedbanki Balti ja Soome investeerimispanganduse juht Mihkel Torim jääb pakkumise tulemusega väga rahule ning märgib, et tegu oli märkimisväärse ja ajaloolise tehinguga Balti börsil: “Huvi Enefiti Greeni IPO vastu osutus erakordselt suureks ning ületas selgelt ootuseid. Üle 60 000 märkijaga on Enefit Green läbi aegade suurima märkijate arvuga IPO Baltikumis. Märkimisväärne jaehuvi pakkumise vastu näitab kohaliku investorkogukonna arengut viimaste aastate jooksul ja investorite selget soovi saada osa kohalikust tulevikku suunatud ettevõtte kasvuloost, mida Enefit Green suurepäraselt ka pakub. Samuti oli kõrge institutsionaalsete investorite huvi ning pakkumises osalesid Balti pensionifondid kui ka regionaalsed ja rahvusvahelised investeerimisfondid, sealhulgas EBRD.”

Pakkumise korraldajad on Swedbank, Nordea ja Citigroup. Jaepakkumise peakorraldajaks on Swedbank ning müügiagendiks LHV Pank. Enefit Greeni õigusnõustajateks on Cleary Gottlieb Steen Hamilton ja Ellex Raidla, pankade õigusnõustajateks on Shearman & Sterling ja Sorainen ning kogu projekti kommunikatsiooninõustajaks on Agenda PR.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad nelja turul – Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas – kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, 4 koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam. 2020. aastal tootis ettevõte kokku 1,35 teravatt-tundi (TWh) elektrit. Enefit Greeni tulud ulatusid 2020. aastal 162,7 miljoni euroni ning kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 110,2 miljonit eurot.

***

Käesolevat pressiteadet ei tohi edastada ühelegi isikule.

Käesolev teade on reklaam ja ei ole prospekt Prospektimääruse tähenduses. Enne käesolevas teates viidatud väärtpaberite osas investeerimisotsuse tegemist peaksid investorid lugema Prospekti, et mõista täielikult investeerimisega seonduvaid riske ja hüvesid ning konsulteerima vajadusel asjatundjaga. Emitendi aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus. Prospekt on kättesaadav Emitendi ja FI veebilehtedel vastavalt enefitgreen.ee/ipo ja fi.ee/et. Prospekti kinnitamine FI poolt ei ole käsitletav väärtpaberite heakskiitmisena.

See kommunikatsioon ja selles sisalduvat info ei ole mõeldud levitamiseks Ameerika Ühendriikides või Ameerika Ühendriikidesse (sh selle territooriumid ja haldusalad, Ameerika Ühendriikide osariikides ja Columbia piirkonnas) (“Ameerika Ühendriigid”). Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta või märkida väärtpabereid Ameerika Ühendriikides. Emitendi väärtpaberid ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. aasta USA väärtpaberituruseaduse koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: U.S. Securities Act of 1933, edaspidi „Väärtpaberiseadus“) kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides välja arvatud juhul, kui väärtpaberid on registreeritud Väärtpaberiseaduse kohaselt või kui on võimalik kohaldada erandit Väärtpaberiseaduses sisalduvatest registreerimise nõuetest. Emitent ei ole registreerinud ning ei kavatse registreerida Ameerika Ühendriikides mistahes osa pakkumisest ning ei kavatse Ameerika Ühendriikides läbi viia väärtpaberite avalikku pakkumist. Kui Ameerika Ühendriikides müüakse Aktsiaid, siis müüakse neid ainult kvalifitseeritud institutsionaalsetele ostjatele (nagu defineeritud reeglis 144A) tuginedes Väärtpaberiseaduse reeglile 144A.