Iru elektrijaamas toodetud soojusenergia hind muutub

Konkurentsiamet kinnitas Iru elektrijaamas segaolmejäätmetest toodetava soojuse piirhinnaks 12,36 eurot megavatt-tunni eest. Tegemist on jätkuvalt kõige odavamalt toodetava soojusega Eestis, mille ostab täiel määral AS Utilitas Tallinna ja Maardu kaugkütte klientide jaoks.

Enefit Geeni juhatuse liikme ja tootmisvaldkonna juhi Innar Kaasiku sõnul korrigeerib ettevõte soojahinda, et tagada pikaajaline jätkusuutlikkus soojusenergia tootmises. ,,Toodame Iru elektrijaamas segaolmejäätmetest, mida ei saa uuesti ringlusesse võtta sooja ja elektrit. Soojahinna muutus tuleneb peamiselt tehtud investeeringutest ja suurenenud hoolduskuludest, mida mõjutavad kõrgemad kapitalikulud ja inflatsioon.“

Viimasel kolmel aastal on ettevõte investeerinud Iru elektrijaama üle 4 miljoni euro, millest ligikaudu 1,5 miljonit on suunatud keskkonnahoidu. ,,Oleme paigaldanud keskkonnasõbralikud maagaasi põletid varuenergia tootmiseks olukordadeks, kui tootmine ei ole piisav või kui jaam on hoolduses. Samuti uuendanud lahkuvate suitsugaaside mõõtmissüsteemi, et tagada keskkonnanormide täitmine. Need investeeringud on aidanud hoida soojahinda stabiilsena ja vältida suuri hinnatõuse. Praeguses majandusolukorras peame siiski korrigeerima soojuseenergia hinda, kuid see jääb ka pärast hinnamuutust endiselt Eesti kõige odavamaks,“ kommenteeris Kaasik.

Senise 7,98 eurot megavatt-tunni eest saab 19. aprillist 2024 Iru elektrijaamas segaolmejäätmetest toodetava soojuse piirhinnaks 12,36 eurot megavatt-tunni eest.

Iru elektrijaamas töödeldakse alates 2013. aastast segaolmejäätmed ümber elektriks ja soojuseks, mis on vähendanud oluliselt ladestamist prügilatesse. Seeläbi aitab Enefit Green kaasa Eesti keskkonna puhtamaks muutmisele ja prügiladestamise jalajälje vähendamisele. Kokku töötles Enefit Green Iru elektrijaamas 2023. aastal elektriks ja soojuseks ümber 249 tuhat tonni segaolmejäätmeid ja jäätmekütust.

Soojuse hinda reguleerib Eestis kaugkütteseadus ning see on kulupõhine. Hinda kontrollib ja kooskõlastab Konkurentsiamet.