Saastetasumäära tõusu tõttu muutub Iru elektrijaamas toodetud soojusenergia hind

Konkurentsiamet kinnitas Enefit Greeni taotluse Iru jäätmeenergia elektrijaamas segaolmejäätmetest toodetava soojuse tõstmiseks. Uus soojuse piirhind, mis hakkab kehtima 1. juulist 2024, on 18,29 eurot megavatt-tunni eest.

Enefit Geeni juhatuse liikme ja tootmisvaldkonna juhi Innar Kaasiku sõnul taotles ettevõte soojuse piirhinna muutust süsinikdioksiidi saastetasumäära tõusu tõttu. „Uue piirhinna kehtestamine on vältimatu, et tagada Iru elektrijaamas soojusenergia tootmise jätkusuutlikkus. Hinnatõusu peamiseks põhjuseks on riikliku süsinikdioksiidi saastetasu määra enam kui kümnekordne suurenemine,“ selgitas Kaasik.

Senise 12,36 eurot megavatt-tunni asemel saab 1. juulist 2024 segaolmejäätmetest toodetava soojuse piirhinnaks 18,29 eurot megavatt-tunni eest. Tegemist on jätkuvalt kõige odavamalt toodetava soojusenergiaga Eestis, mille ostab täiel määral AS Utilitas Tallinna ja Maardu kaugkütte klientide jaoks.

Enefit Green kasutab alates 2013. aastast Iru elektrijaamas elektri ja soojuse tootmiseks segaolmejäätmeid, mida ei saa uuesti ringlusse võtta. See on vähendanud oluliselt ladestamist prügilatesse ja aidanud Tallinna ning Maardu kaugkütteettevõtetel pakkuda oma klientidele taskukohast kodusoojust. 2023. aastal töödeldi elektrijaamas kokku elektriks ja soojuseks ümber 249 tuhat tonni segaolmejäätmeid ja jäätmekütust.

Soojuse hinda reguleerib Eestis kaugkütteseadus ning see on kulupõhine. Hinda kontrollib ja kooskõlastab Konkurentsiamet.