Järelkasv

Loome koos puhtama maailma

Innustame panustama taastuvenergia arengusse

Meie eesmärk on toetada loovat õppimist ja avastamist. Vajame noori tegijaid, selleks et taastuvenergia areneks. Neid, kes soovivad luua uusi lahendusi ja ei pelga jagada oma arvamusi.

Soovime, et meie juurde leiaks tee reaalaladel tegevad noored. Selleks panustame projektidesse, mis äratavad, süvendavad ja hoiavad noortes huvi reaalainete vastu.

Pakume praktilisi kogemusi

Ootame ettevõtlikke ja uuendusmeelseid kõrg- ja kutsekoolide õppureid ning ka hiljutisi lõpetajaid ettevõttesse praktikale.

Jagame tuleviku tehnoloogiamaailma teadmisi. Toetame sinu teed ja näitame erialaseid perspektiive. Pakume võimalusi ennast erialaselt teostada, õppida uusi asju ja rääkida kaasa valdkonna arengus.

Leian oma võimaluse

Põhjused, miks tulla praktikale Enefit Greeni


 • Arvestame sinu praktika ootustega ja tuleme neile võimalusel vastu
 • Tagame sulle juhendaja, kellega püstitad selged eesmärgid ja jälgid nende täitmist
 • Võimaldame sul teha tähenduslikku tööd ja panna end proovile reaalsetes tööolukordades
 • Pakume võimalust õppida professionaalsetelt ja toredatelt kolleegidelt
 • Märkame sinu panust ja tunnustame seda
 • Anname sulle suurepärase lähtekoha ja kogemustepagasi edasiseks karjääriteeks
 • Kaasame sind meie toredatesse ühistesse ettevõtmistesse ja arendustegevustesse

Toetame andekaid noori

Jagame õpitegevuses väljapaistvaid tulemusi saavutanud noortele stipendiume haridustee toetamiseks.

Kõrg- ja rakenduskõrgharidus

Toetame bakalaureuse-, magistri- ja rakenduskõrghariduse õppe inseneri ning IT õppekavade üliõpilasi 1500-2000 euro suuruse stipendiumiga.

Kutseharidus

Toetame tehnoloogia kutseõppe erialade õpilasi 500 euro suuruse stipendiumiga.

Stipendiumi taotlemiseks esita aadressil career@enefit.ee hiljemalt 24.10.2023:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • õpitulemuste väljavõte.

Neli põhjust, miks osaleda stipendiumi konkursil

Pakume stipendiumi saajale võimalust


Erialaseks praktikaks ja juhendamist energeetikavaldkonna ekspertide poolt

Leida lõputöö teema ja juhendaja lähtuvalt Enefit Greeni tegevusest

Olla meie töötajatele töövarjuks

Osaleda meie erialastel koolitustel

Teeme koostööd haridusasutustega

Soovime tagada vajalike oskuste ja teadmistega järelkasvu ning aidata kaasa õppeprotsesside arendamisele.

 • Kutsume õppureid meie tootmisettevõtetesse ja korraldame avatud uste päevi, et näidata tööprotsesside igapäevast toimimist ja tutvustada oma eriala kangelasi.
 • Anname koolides külalisloenguid ja jagame tudengitega erialaseid teadmisi ja oma lugusid.
 • Räägime kaasa õppekavade avamisel, koostamisel ja arendamisel.
 • Võimaldame õppuritel olla töövarjuks meie inimestele, et saada erialast või põnevast valdkonnast paremat aimu.

Seotud teemad