Enefit Green

Läänemere piirkonna üks juhtivaid kasvule orienteeritud taastuvenergia ettevõtteid

Oleme Eesti riigile kuuluva Eesti Energia kontserni tütarettevõte

Enefit Green loodi 2016. aastal, et koondada kõik Eesti Energia taastuvenergia tootmisüksused ühte ettevõttesse. Ettevõte on alates 21.10.2021 börsiettevõte, mille aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Ettevõtte aktsionärid on:
77% Eesti Energia
23% investeerimisfondid, pensionifondid, jaeinvestorid

Eesti Energia lehele

Tegutseme selle nimel, et pakkuda kestlikku alternatiivi fossiilsetest allikatest toodetud traditsioonilisele energiale. Oleme kasvanud üheks juhtivaks kasvule orienteeritud taastuvenergia ettevõtteks Läänemere piirkonnas.

Tegutseme Eestis, Leedus, Soomes, Poolas ja Lätis ning keskendume uute tuule ja päikese tootmisvõimsuste kasumlikule rajamisele neil turgudel. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil ja meil on 64 000 aktsionäri.

Missioon

Toodame taastuvenergiat, et elektrifitseerimisel põhinev rohepööre ellu viia.

Visioon

Oleme 2026. aastaks Baltimaade suurim taastuvenergia tootja ja Poolas kiiresti kasvav taastuvenergia ettevõte.

Meil on mitmekesine tootmisportfell

Toodame taastuvenergiat


Tuulest

Meil on 23 tuuleparki Eestis ja Leedus

Loen lähemalt »

Päikesest

Eestis ja Poolas on meil kokku 42 päikeseelektri-jaama

Loen lähemalt »

Segaolmejäätmetest

Toodame segaolmejäätmetest, mida ei saa uuesti ringlusesse võtta, soojust ja elektrit Iru elektrijaamas

Loen lähemalt »

Veest

Toodame hüdroenergiat väikeses hüdroelektrijaamas Keila-Joal

Loen lähemalt »

Tugev arendusportfell

Meil on tugev ligikaudu 4 900 megavati suurune lühi- ja pikaajaline maismaatuule, meretuule ning päikeseparkide arendusportfell. Lisaks pikaajalised arendus- ja opereerimiskogemused ning hea ligipääs kapitaliturgudele.

Meie tegevust toetavad ühiskonna kasvav nõudlus taastuvelektri järele ja kiire tehnoloogiate areng. Tuleviku märksõnadeks saavad olema hübriidlahendused koos salvestus- ja vesinikutehnoloogiaga ning meretuulepargid. Meil on olemas potentsiaaliks arendus - portfell, tugev meeskond ja hea ligipääs kapitalile.

Oleme rahvusvahelised

Enefit Greeni tootmisüksused asuvad Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Lisaks on meil arendusprojekt ka Soomes. Kokku on meil 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, neli koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam.


Arendame taastuvenergiat ja aitame muuta maailma puhtamaks

Meie ambitsioon on arendada taastuvenergiat ning olla regioonis kiiremini kasvav taastuvenergia ettevõte. Pakume klientidele keskkonnasõbralikku energiat ja aitame muuta maailma puhtamaks.

Meil on 19 aastat kogemust

Enefit Greeni tootmise ajalugu ulatub 19 aasta taha. Hakkasime taastuvenergia tootmisega tegelema Eesti Energias juba 2002. aastal, kui püstitasime Virtsusse esimese kaasaegse elektrituuliku.

Kogu meie energia rohelisema tuleviku heaks


Tegutseme igapäevaselt selle nimel, et meil kõigil oleks tulevikus piisavalt taastuvenergiast toodetud elektrit. Oma igapäevatöös lähtume väärtustest:


Kliendile kasulik

Saame olla edukad ainult siis, kui loome kliendile väärtust

Väärtust kasvatav

Keskendume ennekõike tegevustele, mis loovad suuremat väärtust

Keeruline lihtsaks

Muudame keerulise lihtsaks ja arusaadavaks

Ohutus eelkõige

Meie tegevus on alati seotud riskidega keskkonnale ja inimeste tervisele. Seetõttu arvestame alati tööohutuse, tervise ja keskkonnaga

Minust sõltub

Minu energia, tahe ja vastutustunne tagavad ühiste eesmärkide saavutamise