Päikeseenergia arendused

Lähiaastate suurim kasv tuleb Poolast

Arendame päikeseenergeetikat

Otsime järjepidevalt võimalusi taastuvenergia tootmise laiendamiseks. Päikeseenergia tootmise suurendamine on üks meie võtme-eesmärke.

Päikeseenergia kasutamine kogub maailmas aina enam hoogu, sest selle kasuks räägib mitmeid fakte. Tegu on taastuva ja sisuliselt ammendamatu energiaallikaga.

Meil on ambitsioonikas päikeseenergia kasvuplaan, mille elluviimiseks oleme käivitanud mitmeid arendusprojekte Eestis ja Poolas.

Hoiame silma peal päikeseenergia arendusvõimalustel kõigil koduturgudel ning realiseerime neid järgemööda, kui saavutame kindluse iga konkreetse projekti tulevases rahavoos.

Hoiame keskkonda ja kogukondi

Energia tootmine liigub kogukondadele, tarbijatele lähemale. Enefit Greeni põhimõte päikeseparkide arendamisel on, et kogukond on meie koostööpartner.


Pöörame tähelepanu piirkondade arengule, kus igapäevaselt tegutseme või kus soovime taastuvenergiat arendada. Keskkonna ja kohalike kogukondade hea käekäik on meie südameasi.

Usume, et hästi planeeritud, paigutatud ja hallatud päikesepargid mõjutavad ümbritsevat keskkonda minimaalselt.

Hindame uusi arendusprojekte käivitades iga projekti võimalikke tagajärgi keskkonnale. Samuti viise, kuidas need võivad mõjutada kogukondi.

Tugineme põhjalikel keskkonnamõjude hindamise uuringutel, mis aitavad selgitada välja võimalikud olulised keskkonnamõjud ja viisid nende leevendamiseks.

Usume, et konstruktiivne dialoog ja koostöö kohalike kogukondadega viib parima võimaliku tulemuseni päikeseenergia arendamisel.

Ehituses päikesepargid ja lühiajalises arendusportfellis olevad projektid

Enefit Greenil on ehituses kokku viis päikeseparki koguvõimsusega 97 megavatti Eestis, Lätis ja Poolas.


Zambrow Debnik Austrum
Koguvõimsus 9 MW 6 MW 6 MW
Prognoositav aastane toodang ca 9,6 GWh ca 6 GWh ca 6 GWh
Paneeli tootja Risen Canadian Solar Leapton
Tehnoloogia Bifacial, half cut, PERC Bifacial, half cut, PERC Bifacial, TopCon, half cut, double glass
Paneelide tükiarv 16 280 9 188 8 794
Ehituspartner P&Q Sp. z o. o.
Investeering ca 6 mln € ca 4 mln € ca 2,7 mln €
Eeldatav valmimine I kv 2023 I kv 2024 IV kv 2024
Lisainfo Keskkonnamõju kaardistus » Keskkonnamõju kaardistus »
Dzerves Sopi
Koguvõimsus 11 MW 74 MW
Prognoositav aastane toodang ca 12 GWh ca 77 GWh
Paneeli tootja Recom Risen Energy Co Ltd.
Tehnoloogia Bifacial, TopCon, half cut, double glass Bifacial, half cut
Paneelide tükiarv 16 967 111 608
Investeering ca 5,5 mln € ca 43 mln €
Eeldatav valmimine IV kv 2024 IV kv 2025

Meie põhimõtted arendamisel


Kogukond on meie koostööpartner

Loome ühiseid töögruppe eesmärgiga rajada uusi arendusi kogukondi ja olulisimaid huvigruppe kaasavalt.

Me ei tekita olulist negatiivset keskkonnamõju

Viime läbi põhjalikke ja ülevaatlikke keskkonnamõjude uuringud ning kaasame nende koostamiseks eksperte, kes omavad mitmekülgset ​kogemust nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Kasutame parimat võimalikku tehnoloogiat

Arvestame oma planeeringutes võimalike tuleviku stsenaariumitega, et me ei peaks end piirama kõige kaasaegsema ja parema tehnoloogia kasutamisel.

Leiame sünergiaid muude valdkondadega

Aitame kogukondadel roheteekondi personaalselt ja paindlikult planeerida.

Kaasame parimat rahvusvahelist praktikat

Oleme eestvedajad ja kaasame parimaid rahvusvahelisi koostööpartnereid.


Seotud teemad