Päikeseenergia arendused

Lähiaastate suurim kasv tuleb Poolast

Arendame päikeseenergeetikat

Otsime järjepidevalt võimalusi taastuvenergia tootmise laiendamiseks. Päikeseenergia tootmise suurendamine on üks meie võtme-eesmärke.

Päikeseenergia kasutamine kogub maailmas aina enam hoogu, sest selle kasuks räägib mitmeid fakte. Tegu on taastuva ja sisuliselt ammendamatu energiaallikaga.

Meil on ambitsioonikas päikeseenergia kasvuplaan, mille elluviimiseks oleme käivitanud mitmeid arendusprojekte Eestis ja Poolas.

Hoiame silma peal päikeseenergia arendusvõimalustel kõigil koduturgudel ning realiseerime neid järgemööda, kui saavutame kindluse iga konkreetse projekti tulevases rahavoos.

Hoiame keskkonda ja kogukondi

Energia tootmine liigub kogukondadele, tarbijatele lähemale. Enefit Greeni põhimõte päikeseparkide arendamisel on, et kogukond on meie koostööpartner.


Pöörame tähelepanu piirkondade arengule, kus igapäevaselt tegutseme või kus soovime taastuvenergiat arendada. Keskkonna ja kohalike kogukondade hea käekäik on meie südameasi.

Usume, et hästi planeeritud, paigutatud ja hallatud päikesepargid mõjutavad ümbritsevat keskkonda minimaalselt.

Hindame uusi arendusprojekte käivitades iga projekti võimalikke tagajärgi keskkonnale. Samuti viise, kuidas need võivad mõjutada kogukondi.

Tugineme põhjalikel keskkonnamõjude hindamise uuringutel, mis aitavad selgitada välja võimalikud olulised keskkonnamõjud ja viisid nende leevendamiseks.

Usume, et konstruktiivne dialoog ja koostöö kohalike kogukondadega viib parima võimaliku tulemuseni päikeseenergia arendamisel.

Arendame päikeseenergiat Eestis ja Poolas

Arendame päikeseenergeetikat Eestis ja Poolas

Kõige kaugemale oleme jõudnud arendusprojektidega Poolas.

Meie põhimõtted arendamisel


Kogukond on meie koostööpartner

Loome ühiseid töögruppe eesmärgiga rajada uusi arendusi kogukondi ja olulisimaid huvigruppe kaasavalt.

Me ei tekita olulist negatiivset keskkonnamõju

Viime läbi põhjalikke ja ülevaatlikke keskkonnamõjude uuringud ning kaasame nende koostamiseks eksperte, kes omavad mitmekülgset ​kogemust nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Kasutame parimat võimalikku tehnoloogiat

Arvestame oma planeeringutes võimalike tuleviku stsenaariumitega, et me ei peaks end piirama kõige kaasaegsema ja parema tehnoloogia kasutamisel.

Leiame sünergiaid muude valdkondadega

Aitame kogukondadel roheteekondi personaalselt ja paindlikult planeerida.

Kaasame parimat rahvusvahelist praktikat

Oleme eestvedajad ja kaasame parimaid rahvusvahelisi koostööpartnereid.


Seotud teemad