Baltikumi võimsaima taastuvenergiaala Sopi-Tootsi ehitustööd on jõudnud tuulikute paigaldamise etapini

Enefit Green rajab Põhja-Pärnumaale Baltikumi võimsaima tuule- ja päikesepargi, mis hakkab tootma aastas üle 770 gigavatt-tunni taastuvelektrit. Tänaseks on valminud kõik tuulepargi maaparandussüsteemid, teed, kraanaplatsid ja betoneeritud pea kõigi tuulikute vundamendid. Päikesepargis algab lähinädalatel päikesepaneelide paigaldus.

„Sopi-Tootsi on mitmel põhjusel väga eriline objekt, millele sarnast ei leidu. Ühelt poolt kasutame ära ammendunud Tootsi turbamaardlat andes senisele väheväärtuslikule maale uue kasuliku otstarbe. Teisalt kahekordistame Eesti tänast taastuvenergia osakaalu, pakkudes tulevikus pea kümnendikule Eesti elektritarbijatest rohelist elektrit. Sopi-Tootsi tuule- ja päikesepark aitab meil üle minna keskkonnahoidlikele energiaallikatele ja tarbida taskukohast elektrit,“ selgitas Enefit Greeni tuuleenergia vanemprojektijuht Janek Lillemägi pargi olulisust.

Tuulepargi ehitustöid teevad NOBE, Verston ja Connecto. Tänaseks on Verston ehitanud ja rekonstrueerinud 200 km kraave ja rajanud alale 33,5 km teid, mis ühendavad tuulikuid, päikeseparki ja alajaama. NOBE on rajanud 34 tuuliku vundamenti 38-st, mille ehitamiseks on kulunud 3700 koormat betooni. Tuulikud toodab ja paigaldab üks maailma juhtivaid tuulikute tootjaid Nordex. Nii tuulikute arvult kui võimsuselt on Sopi-Tootsi Baltikumi suurim ja võimsaim tuulepark.

„Tänaseks on Sopi-Tootsi tuule- ja päikesepargi ehitustööd graafikust ees eelkõige tänu heale koostööle ametkondadega, Põhja-Pärnumaa valla ja ehitajatega. Tänu sellele saame hakata tuulikuid paigaldama kaks kuud planeeritust varem. Nordexi tarnitavate tuulikute osad transporditakse laevadega Paldiski sadamasse eeldatavasti märtsis. Seejärel viiakse need öiste hiigelveostega Sopi-Tootsisse ja tuulikute paigaldus toimub aprillis,“ selgitas Janek Lillemägi. Kui kõik läheb plaanikohaselt, peaks rajatavast pargist esimene elekter tulema suvel ja kogu tuulepark valmima selle aasta lõpuks.

Sopi-Tootsi tuulepargi tuulikute vundamente ehitas NOBE. Sopi-Tootsi tuulepargi tuulikute vundamente ehitas NOBE. Teed rajas Verston.

Lisaks osaleb Enefit Green koostöös RMK-ga Sopi-Tootsi päikesepargi alal ammendunud turbamaardlate taassoostamises. „Rajame päikesepargi alale sellise veerežiimi, mis loob tingimused raba taastumiseks kokku ligi 100 ha suurusel alal. Taassoostamise tulemusena vähenevad oluliselt turba lagunemisest tingitud süsihappegaasi heitmed ja paranevad tingimused elurikkuse suurendamiseks,“ selgitas Enefit Greeni Sopi-Tootsi päikesepargi projektijuht Johann-Gustav Lend. Projekti käigus hinnatakse ka võimalusi, kuidas edaspidigi päikeseparkide abil taastada vanu kaevandusalasid. Tänaseks on Enefit Green juba rajanud kaks päikeseparki Ida-Virumaa tööstusaladele.

Sopi-Tootsi päikesepargis on tänaseks püstitatud ligi 20% maaraamidest ning lähinädalatel algab päikesepaneelide paigaldus. Kokku paigaldatakse parki ligi 112 000 kahepoolset päikesepaneeli, mis ühendatakse elektrivõrguga läbi kaheksa uudse SunGrow tsentraalinverteri. Elektri tootmisega on plaanis alustada päikesepargis alustada 2024. a lõpus.

Sopi-Tootsi puhul on tegu Enefit Greeni viimaste aegade kõige suurema investeeringuga taastuvenergeetikasse. Enefit Green investeerib kokku tuule- ja päikesepargi väljaehitamisesse ligi 350 miljonit eurot.

Vaata videost, kuidas valmib Sopi-Tootsi tuule- ja päikesepark.