Selgusid Liivi meretuulepargi mõjud keskkonnale

Enefit Green korraldas Kihnus ja Häädemeestes Liivi meretuulepargi keskkonnauuringute infopäevad, kus erinevate valdkondade teadlased tutvustasid, milline on meretuulepargi mõju keskkonnale.

Kihnu ja Häädemeeste seltsimajadesse kogunesid 17. ja 18. aprillil kohalikud elanikud, kes said teada, milline on meretuulepargi mõju nahkhiirtele, hüljestele, merepõhjaelustikule ja kalastikule ning kas pargiga kaasneb ka müra.

„Teadlased on teinud põhjalikud keskkonnauuringud, mille tulemused on väärtuslik info nii meile arendajana kui ka kohalikele, kel on arusaadavalt palju küsimusi meretuulepargi mõjude kohta. Meie jaoks on kõige olulisem teadmine, et meretuulepargil puudub oluline negatiivne keskkonnamõju. Väikseimaid mõjusid saame aga juba pargi ehitust planeerides ennetada, et keskkond oleks hoitud ja kogukond rahul,“ selgitas Enefit Greeni meretuuleenergia arendusjuht Karmo Kõrvek.

Liivi merepargi keskkonnauuringute infopäev Kihnu seltsimajas 17. aprillil 2024 Liivi merepargi keskkonnauuringute infopäev Kihnu seltsimajas 17. aprillil 2024

„Tänaseks on 23-st uuringust enamik juba tehtud ja mõni üksik uuring on veel lõpusirgel. Kokkuvõtlikult võib öelda, et teatavaid leevendusmeetmeid rakendades on võimalik Liivi meretuulepark rajada,“ selgitas keskkonnauuringute ettevõtte Skepast&Puhkimi keskkonnaekspert Jüri Hion. Uuringutest selgus muuhulgas, et Liivi lahest on avastatud kaks muinsuskaitseliselt olulist laevavrakki, mille 300-meetrisesse kaitsevööndisse tuulikuid kavandada ei tohi. Hüljeste heaolu tagamiseks tuleb tuulepargi ehituse ajal leevendusmeetmetega vältida või vähendada tugevat impulssmüra, mis võib kaasneda vundamentide rajamisega. Nahkhiirte puhul tuleb tuulevaiksetel öödel tuulikute tööd piirata nahkhiirte jaoks olulisel rändeperioodil 1. augustist 15. septembrini.

„Korraldasime infopäevad eesmärgiga jagada võimalikult varakult uuringute tulemusi kohalikele omavalitsustele ja kogukondadele, et nad oleksid teadlikud ja saaksid anda tagasisidet lõpparuande kirjutamiseks. Lõplik keskkonnamõjude hindamise aruanne valmib sügisel, mil korraldame avalikud arutelud,“ lausus Kõrvek.

Enefit Green soovib rajada Liivi lahte kuni 1000 megavatist meretuuleparki, mis kataks keskkonnahoidliku elektriga kuni poole Eesti aastasest elektritarbimisest. Olenevalt tuuliku kõrgusest ja teistest tehnilistest parameetritest tuleks parki 50-84 tuulikut, mis toodaksid umbes neli teravatt-tundi rohelist elektrit. Meretuulepark on kavandatud Liivi lahte, Kihnu saarest 11 km ja Häädemeestest 16 km kaugusele. Meretuulepargi eeldatav ehitusaeg on 2028-2030.

Liivi merepargi keskkonnauuringute infopäev Häädemeeste seltsimajas 18. aprillil 2024 Liivi merepargi keskkonnauuringute infopäev Häädemeeste seltsimajas 18. aprillil 2024

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõte opereerib tuuleparke Eestis ja Leedus, päikeseparke Eestis ja Poolas, kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ning Lätis ja Soomes. Ettevõtte töös oleva vara maht on üle 500 megavati ja ehituses oleva vara maht on üle 700 megavati. Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõte opereerib tuuleparke Eestis ja Leedus, päikeseparke Eestis ja Poolas, kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ning Lätis ja Soomes.