Tuuleenergia arendused

Lähiaastate suurim kasv tuleb Leedust

Arendame tuuleenergeetikat

Otsime järjepidevalt võimalusi taastuvenergia tootmise laiendamiseks. Tuuleenergia tootmise suurendamine on üks meie võtme-eesmärke.

Tuuleenergia kasuks räägib mitmeid fakte. See on tasuta ja ei saa kunagi otsa, selle tootmisel ei teki kasvuhoonegaase ega paisata õhku saasteaineid. Samuti ei kasuta peaaegu üldse vett ja tuuleturbiini tootmiseks kuluva energia toodetakse tagasi vähem kui aastaga.

Meil on ambitsioonikas maismaa- ja meretuuleparkide kasvuplaan, mille elluviimiseks oleme käivitanud mitmeid arendusprojekte Eestis ja Leedus. Samuti omame arendusprojekti Soomes.

Hoiame silma peal tuuleenergia arendusvõimalustel kõigil koduturgudel ning realiseerime neid järgemööda, kui saavutame kindluse iga konkreetse projekti tulevases rahavoos.

Hoiame keskkonda ja kogukondi

Energia tootmine liigub kogukondadele, tarbijatele lähemale. Enefit Greeni põhimõte tuuleparkide arendamisel on, et kogukond on meie koostööpartner.


Pöörame tähelepanu piirkondade arengule, kus igapäevalt tegutseme või kus soovime taastuvenergiat arendada. Keskkonna ja kohalike kogukondade hea käekäik on meie südameasi.

Usume, et hästi planeeritud, paigutatud ja hallatud tuulepargid mõjutavad ümbritsevat keskkonda minimaalselt.

Hindame uusi arendusprojekte käivitades iga projekti võimalikke tagajärgi keskkonnale. Samuti viise, kuidas need võivad mõjutada kogukondi.

Tugineme põhjalikel keskkonnamõjude hindamise uuringutel, mis aitavad selgitada välja võimalikud olulised keskkonnamõjud ja viisid nende leevendamiseks.

Usume, et konstruktiivne dialoog ja koostöö kohalike kogukondadega viib parima võimaliku tulemuseni tuuleenergia arendamisel.

Arendame tuuleenergeetikat pikaajaliste elektrimüügilepingute kaasabil

Pikaajaline tuuleenergialeping (PPA – power purchase agreement) on uudne lahendus, mis aitab ettevõtetel minna mugavalt üle taastuvenergia tarbimisele ja vähendada samal ajal elektrikulusid.

See võimaldab elektrihinda soovitud perioodiks soodsatel tingimustel fikseerida ning hoida elektrikulusid stabiilselt madalal tasemel. Taastuvenergia valimine annab võimaluse oma äritegevust keskkonnasõbralikumaks muuta ning teada täpselt, millises Baltikumi tuulepargis elekter toodetud on.

Taastuvenergia tootja saab vastu kindluse toodangu müügiks ja arendusprojektide elluviimiseks.

Uurin lähemalt

Meie põhimõtted arendamisel


Kogukond on meie koostööpartner

Loome ühiseid töögruppe eesmärgiga rajada uusi arendusi kogukondi ja olulisimaid huvigruppe kaasavalt.

Me ei tekita olulist negatiivset keskkonnamõju

Viime läbi põhjalikke ja ülevaatlikke keskkonnamõjude uuringud ning kaasame nende koostamiseks eksperte, kes omavad mitmekülgset ​kogemust nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Kasutame parimat võimalikku tehnoloogiat

Arvestame oma planeeringutes võimalike tuleviku stsenaariumitega, et me ei peaks end piirama kõige kaasaegsema ja parema tehnoloogia kasutamisel.

Leiame sünergiaid muude valdkondadega

Aitame kogukondadel roheteekondi personaalselt ja paindlikult planeerida.

Kaasame parimat rahvusvahelist praktikat

Oleme eestvedajad ja kaasame parimaid rahvusvahelisi koostööpartnereid.

Ehituses tuulepargid ja lühiajalises arendusportfellis olevad projektid

Enefit Greenil on ehituses kokku kuus tuuleparki koguvõimsusega 546 megavatti Eestis, Leedus ja Soomes.


Purtse Akmene Šilale II
Tuulikute arv 5 14 12
Koguvõimsus 21 MW 75 MW 43 MW
Prognoositav aastane toodang ca 46 GWh ca 258 GWh ca 160 GWh
Torni kõrgus 82 m 151 m 131,4 m
Tipu kõrgus 150 m 230 m 200 m
Tuuliku mudel Vestas V136 General Electric 10x5.3-158 ja General Electric 4x5.5-158 General Electric GE3.6-137
Ehituspartner(id) YIT Eesti AS ja AS Connecto Merko Merko
Investeering ca 28 mln € ca 85 mln € ca 60 mln €
Eeldatav valmimine II kv 23 II kv 23 III kv 23
Lisainfo Koduleht » Otsus »
Keskkonnamõjude hindamise aruanne »
Aruanne »
Otsus »
Tolpanvaara Kelme I Sopi-Tootsi
Tuulikute arv 13 14 38
Koguvõimsus 72 MW 80 MW 255 MW
Prognoositav aastane toodang ca 250 GWh ca 266 GWh ca 700 GWh
Torni kõrgus 148 m 148 m 159 m
Tipu kõrgus 229,5 m 229,5 m 250 m
Tuuliku mudel Nordex N163/5.X Nordex N163/5.X Nordex N163/6.X
Ehituspartner(id) Nordex, Fimpec, InfraBuilders Odne SA, AS A.C.B., Merko NOBE, Verston ja AS Connecto
Investeering ca 83 mln € ca 145 mln € ca 305 mln €
Eeldatav valmimine I kv 24 I kv 25 II kv 25
Lisainfo Koduleht »
Aruanne »
Otsus » Koduleht »
Aruanne »
Teemaplaneering »

Lisaks oleme välja töötanud pikaajalise tuuleenergia arendusportfelli ja tegeleme planeerimise faasis olevate projektidega.


Risti arendusprojekt Siiraku arendusprojekt Põlendmaa arendusprojekt Kelme II ja III arendusprojekt
Koduleht » Koduleht »
Eriplaneering »
Koduleht »
Eriplaneering »
Kelme II keskkonnamõjude aruanne »
Kelme III keskkonnamõjude aruanne »

Keskkonnamõju hindamine

Tuuleparkide arendamisel lähtume riigi strateegilistest kavadest ning planeeringutega kehtestatud nõuetest ja põhimõtetest. Hindame uusi päikese- ja tuuleparke arendades iga projekti võimalikku mõju keskkonnale ja inimestele. Samuti analüüsime võimalikku laiemat mõju kogukondadele. Planeerimise lahutamatu osa on põhjalik keskkonnamõjude hindamine, millega selgitame välja olulised keskkonnamõjud ja viisid nende leevendamiseks.


Seotud teemad