Tuuleenergia

Oleme Baltimaade suurim tuuleenergia tootja

Meie tuulepargid asuvad Eestis ja Leedus

Enefit Greenile kuulub Eestis ja Leedus 22 tuuleparki ning neis töötab kokku 165 tuulikut. Tuuleparkide koguvõimsus on 398 MW ning need toodavad aastaga ligi 1 teravatt-tundi elektrit.

Selle kogusega saaks varustada aasta jooksul rohkem kui 330 000 keskmise tarbimisega kodu. Kui võrrelda seda põlevkivist toodetava elektriga, jääb antud toodangumahu juures aastas õhku paiskamata ligikaudu 940 000 CO2 heitmeid.

Toodame täna tuuleenergiat Eestis ja Leedus

Toodame täna tuuleenergiat Eestis ja Leedus

Enefit Greenile kuuluvad Eesti ja Leedus 22 tuuleparki koguvõimsusega 397,75 MW.

Leedu tuulepark

Meie suurim tuulepark asub Leedus

Enefit Greeni suurimaks tuulepargiks on Leedus asuv Šilute park, mis valmis 2016. aastal. Tuulepark koosneb 24-st 2,5 MW võimsusega elektrituulikust ning pargi koguvõimsus on 60 MW. Selle prognoositav aastane toodang on 230 gigavatt-tundi elektrit, millega saab katta rohkem kui 76 600 kodu aastase elektrivajaduse.

Aulepa tuulepark

Eesti suurim tuulepark asub Läänemaal Aulepas

Suurimaks Eestis asuvaks pargiks on Läänemaal asuv Aulepa tuulepark, koguvõimsusega 48 MW. Selle 16 tuuliku aastatoodang on kokku umbes 80 gigavatt-tundi elektrit. Sellega saab katta rohkem kui 26 600 kodu aastase elektrivajaduse.

Kolm põnevat fakti tuuleenergia tootmisest


Tuulik hakkab tööle keskmiselt u 3,5 m/s tuule kiiruse juures.

Head tuuleenergia toodangut saab 10+ m/s juures ning ideaalne tuule kiirus tuuleenergia tootmiseks on u 12-13 m/s.

Ekstreemsetes oludes, u 25 m/s ja tugevama tuulega jäetakse tuulik seisma, et tuulikut säästa.

Enefit Greeni suurim kasv tuleb just tuuleenergeetikast

Tuuleenergia on just see, mis loob aluse ettevõtte pikaajaliseks kasvuks. Meil on 19-aastane kogemus, mida kasutame uute tuuleparkide rajamisel koduturgudel. Oleme välja töötanud mitmetest projektidest koosneva ambitsioonika tuuleenergia arenduste kasvuplaani.

Loen arendustest lähemalt 

Tule virtuaaltuurile Paldiski tuule- ja päikeseparki


Oleme loonud põneva tuuri, et saaksid võtta ette sõidu tuuliku gondli peale ning jalutuskäigu päikeseparki, mille aastane elektritoodang on võrdväärne 300 Eesti keskmise kodu aasta tarbimisega.

Lähen tuurile 

Seotud teemad