Enefit Green investeerib Kelme 2 tuulepargi ehitusse ligi 150 miljonit eurot

Paldiski tuulepark

Kolmapäeval, 6. detsembril langetas Enefit Green lõpliku investeerimisotsuse 90-megavatise Kelme 2 tuulepargi väljaehitamise kohta Leedus. Tegemist on teise etapiga kolmeosalisest arendusprojektist.

Enefit Greeni juhatuse liikme ja arendusjuhi Andres Maasingu sõnul võimaldab investeerimisotsus suurendada rohelise elektri kasvu ja tugevdada Leedu riigi energia julgeolekut ja varustuskindlust. “Vaatamata keerulistele aegadele globaalsel energiaturul ei ole vajadus uute taastuvelektri tootmisvõimsuste järele kuhugi kadunud. Kelme 2 tuulepargi toodang annab süsinikuvaba elektrit nii Leedu kui tema naabrite jaoks ja aitab hoida elektri hinda taskukohasena. Koos juba ehituses oleva Kelme 1 tuulepargiga lisab Kelme 2 regiooni ligi 580 gigavatt-tundi taastuvelektrit,“ kommenteeris Maasing.

Kelme 2 tuulepark paikneb Leedu lääneosas. Rajatav 14 tuulikuga 90 megavatine tuulepark toodab aastas ca 315 gigavatt-tundi elektrit ja saab olema Enefit Greeni suurim park Leedus. Eelduslikult alustab tuulepark tootmist 2025. aastal. Tuulepargi rajamiseks vajaliku investeeringu tagamiseks on Enefit Green sõlminud pikaajalised elektri ostumüügilepingud.

Järgmiste sammudena sõlmib Enefit Green lepingud ehitajate ja tarnijatega. Pärast lepingute sõlmimist algavad objektidel ehitust ettevalmistavad tööd. Kelme 2 tuulepargi ehitusse investeerib Enefit Green ligi 150 miljonit eurot.

“Lisaks Kelme 2-le on Enefit Greenil praegu ehituses veel kolm tuuleparki Lääne-Leedus: Kelme 1, Silale 2 ja Akmene. Tuuleparkide arendamist Leedus soodustavad selgete kasvuambitsioonidega regulatsioonid ning kiire asjaajamine planeeringute ja lubade menetlemisel. Konkreetselt Lääne-Leedus on ka väga head tuuleolud, hõre inimasustus ning puuduvad loodus- ja riigikaitsepiirangud, mis teevad sellest sobiva piirkonna tuuleenergia arendamiseks,“ selgitas Maasing, miks just Leetu uus tuulepark rajatakse.

Lisaks Kelme 2 ja veel kolmele ehituses olevale Leedu tuulepargile on Enefit Greenil praegu ehituses üks tuulepark Soomes ja üks Eestis koguvõimsusega 525 megavatti. Samuti on ehituses üks päikesepark Poolas, kaks Lätis ja kaks Eestis koguvõimsusega 100 megavatti. Kokku on Enefit Green investeerinud uute tuule- ja päikeseparkide ehitusse ligi 790 miljonit eurot.