Keskkond

Tagame keskkonnale väiksema jalajälje

Puhtam keskkond tulevastele põlvedele

Tunneme endal suuremat vastutust kui lihtsalt ülesannet toota taastuvelektrit. Tahame tagada puhtama keskkonna ja aidata kaasa CO2 jalajälje vähendamisele maailmas. Mida rohkem on taastuvenergia tootjaid ja tarbijaid, seda vähem paiskub õhku süsihappegaasi.

Arendame taastuvenergialahendusi, et meil kõigil oleks tulevikus piisavalt taastuvenergiast toodetud elektrit. Rohelise energia laialdasem kasutuselevõtt, näiteks transpordis, elamu- või põllumajanduses, on lihtsaim tee CO2 jalajälje vähendamiseks.

Hoiame keskkonda

Usume, et oskuslikult planeerides on uute taastuvenergia arendusprojektide mõju keskkonnale ja kogukondadele minimaalne ning need saab sulandada elukeskkonda.

Hindame uusi taastuvenergia arendusprojekte käivitades iga projekti võimalikku mõju keskkonnale ja inimestele. Samuti viise, kuidas need võivad mõjutada kogukondi.

Tugineme põhjalikel keskkonnamõjude hindamistel, mis aitavad selgitada välja võimalikud olulised keskkonnamõjud ja viisid nende leevendamiseks.

Süsteemne ja terviklik lähenemine

Lähtume oma tegevuses ja otsustes keskkonnapoliitikast, mis seab meile raamistiku. Hoidume keskkonna saastamisest ning minimeerime ettevõtte tegevusest tulenevat keskkonnamõju.

Järgime kümne punktina sõnastatud keskkonnapoliitikat, mis aitab arvestada ümbritseva keskkonnaga.

Tutvu keskkonnapoliitikaga lähemalt »

Käsitleme keskkonnaküsimusi süsteemselt ja pikaajalist perspektiivi silmas pidades.

Loen lähemalt

Enefit Green lähtub enda tegevuses ISO 14001 standardil põhinevast keskkonnajuhtimissüsteemist


Anname uue elu endistele tööstusaladele

Aitame anda endistele tööstusaladele, kus tegevus lõppenud, uue hingamise. Nii on endale uue elu saanud Balti elektrijaama suletud tuhaväli, kuhu rajasime Narva tuulepargi. Samuti vana kaevandusala, kus toodame rohelist energiat Laaskõrve päikesepargis.

Põlevkivienergeetika jalajälge meenutavatest objektidest on saanud vundament taastuvenergiat tootvatele üksustele. Nende tuule- ja päikeseparkide rajamiseks ei ole kulunud seega ühtki ruutmeetrit metsa- ega põllumaad ning endised tööstusealad on saanud uue rakenduse.


Seotud teemad