Ühiskondlik tegevus

Väärtustame kogukondi ja keskkonna edendamist

Soovime, et meie tegevused oleks kooskõlas ühiskonna ja keskkonna edendamisega

Tunneme endal suuremat vastutust kui lihtsalt ülesannet toota taastuvelektrit. Teadvustame enda rolli puhtama keskkonna ja jätkusuutlikuma maailma poole liikumisel.

Seetõttu peame silmas vastutustundlikkust nii ettevõtte juhtimises, keskkonnale ja ühiskonnale positiivse laengu andmisel.


Kaks valdkonda, millele keskendume


Haridus

Meie eesmärk on äratada noortes huvi energiavaldkonna vastu ja aidata kaasa energeetikateadmiste laiale levikule.

Teeme koostööd kõrg- ja kutsekoolidega, et tagada vajalike oskuste ja teadmistega järelkasv ning aidata kaasa õppeprotsesside arendamisele.

Käime külalislektoritena koolides jagamas oma erialakogemusi taastuvenergeetikast. Pakume noortele praktikavõimalusi kogemuste omandamiseks.

Loen lähemalt

Kogukond

Pöörame tähelepanu piirkondade arengule, kus igapäevalt tegutseme või kus soovime taastuvenergiat arendada. Kohalike kogukondade hea käekäik on meie südameasi.

Peame tihedat sidet kohalike kogukondadega ja omavalitsuste esindajatega. Toetame koostöös kohalike omavalitsusega loodud ühenduste abil kohalike piirkondade majanduslikku ja kultuurilist arengut.

Tegutsevad MTÜd

Seotud teemad