Euroopa Investeerimispank rahastab 180 miljoni euroga Eesti suurima tuulepargi rajamist

Euroopa Investeerimispank rahastab 180 miljoni euroga Eesti suurima tuulepargi rajamist
  • Tegu on Eesti seni suurima üksikinvesteeringuga maismaa tuuleenergiasse.
  • Tuulepark aitab kaasa Eesti riiklikule energia- ja kliimakavale ning REPowerEU kavale.
  • Tuulepargi toodang katab 8,5% kogu riigi elektritarbimisest ja 40% kodutarbijate elektrivajadusest.

Enefit Green ja Euroopa Investeerimispank (EIP) sõlmisid 180 miljoni euro suuruse laenulepingu Sopi-Tootsi maismaa tuulepargi ehitamiseks Eestis. Leping toetab Eesti teekonda süsinikuneutraalsuse ja energiasõltumatuse suunas. Laenuperiood on 12 aastat.

„Enefit Greenil on hea meel alustada strateegilist partnerlust EIP-ga. Uus laenuraha on oluline osa käimasoleva investeerimisprogrammi rahastamisest,“ märkis Enefit Greeni juhatuse liige ja finantsjuht Veiko Räim. “Enefit Greenil on selge teekaart, kuidas 2026. aastaks tootmisvõimsust neli korda kasvatada, et taskukohase hinnaga rohelist elektri oleks rohkem ja energiajulgeolek oleks tugevam. Täname EIP-d usalduse ning toetuse eest meie kasvueesmärkide saavutamisel. Sõlmitud laenuleping ei taga ainult vajalikku rahastust projekti elluviimiseks, vaid kinnitab ka meie ühist pühendumust luua tulevastele põlvedele puhtam ja jätkusuutlikum tulevik.“

„Tuulepark suurendab tuuleenergia tootmist riigis ligi 80% võrra, vähendades samal ajal tugevat sõltuvust põlevkivist," ütles EIP asepresident Thomas Östros, kes vastutab panga tegevuse eest Eestis. "EIP-l on hea meel allkirjastada see oluline laenuleping, et toetada kliimameetmeid kui ka ühtekuuluvust, vähendada Eesti süsinikudioksiidiheitmeid ning panustada kliimaneutraalsusesse.“

Laen aitab rahastada Eesti kõige kaasaegsema ja võimsama, 255-megavatise Sopi-Tootsi tuulepargi projekteerimist, ehitamist ning opereerimist. Projekt hõlmab 38 tuulikut ja nendega seotud tsiviil- ning elektriinfrastruktuuri. Tuulepark ehitatakse Eesti edelaossa, umbes 30 kilomeetri kaugusele Pärnu lahest ja Pärnu linnast.

Uus taastuvelektrijaam katab hinnanguliselt enam kui 197 000 kodumajapidamise aastase elektrivajaduse ja asub Euroopa Liidu ühtekuuluvuspiirkonnas, kus sissetulek elaniku kohta on ELi keskmisest madalam, rõhutades pühendumust õiglase majanduskasvu ning elutaseme ühtlustamise osas. Investeering soodustab majanduskasvu ning tööhõivet ja on osa EIP spetsiaalsest toetuspaketist REPowerEU-le – ELi kavale, mille eesmärk on kaotada sõltuvus fossiilkütuste impordist.


Taustainfo

Enefit Green

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil ja ettevõttel on üle 63 000 investori. Enefit Greenile kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Ettevõttel on ehitus käimas viie tuulepargi ja kolme päikesepargi osas Leedus, Eestis, Poolas ja Soomes koguvõimsusega 609 megavatti.

Euroopa Investeerimispank

Euroopa Investeerimispank on pikaajalisi laene andev Euroopa Liidu pank, mis kuulub Euroopa Liidu liikmesriikidele. Euroopa Investeerimispanga Grupp võttis oma ulatusliku tegevusplaani täitmiseks vastu kliimapanga tegevuskava eesmärgiga toetada järgmise kümnendi jooksul kuni aastani 2030 ühe triljoni euro väärtuses investeeringuid kliimameetmetesse ja keskkonnasäästlikkusesse ning suunata 2025. aastaks enam kui pool panga vahenditest kliimameetmete ja keskkonnasäästlikkuse rahastamisse. Tegevuskavast tulenevalt on alates 2021. aastast kõik Euroopa Investeerimispanga grupi uued tegevused viidud vastavusse Pariisi kokkuleppe eesmärkide ja põhimõtetega.

EIP ja Eesti

Euroopa Investeerimispank on alates 1993. aastast andnud Eestile laene kokku 3,95 miljardit eurot. Aastal 2022 sõlmis Euroopa Investeerimispanga Grupp Eestis ligi 172 miljoni euro väärtuses laenulepinguid peamiselt avaliku taristu, tervishoiu, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) ning innovatsiooniga seotud projektide toetamiseks, sealhulgas toetati ettevõtteid nagu Eesti Raudtee, E-Piim ja Icosagen. 2023. aasta juunis toetas EIP 300 miljoni eurose laenuga Eesti riigi investeeringuid digi- ja rohereformi.

EIP ja energiajulgeolek, REPowerEU

2022. aastal sõlmis EIP Grupp enam kui 17 miljardi euro väärtuses uusi rahastamislepinguid, et toetada energia üleminekut ELis. See rekordnäitaja kinnitab ELi panga pühendumust tagada juurdepääs säästvale energiale suure ebakindluse ajal. Meie investeeringud aitavad Euroopal toime tulla kriisiga, mille põhjustas gaasitarnete järsk katkestamine pärast Venemaa jõhkrat ja põhjendamatut rünnakut Ukraina vastu.

2022. aasta mais tutvustas Euroopa Komisjon REPowerEU plaani, et kiiresti vähendada sõltuvust Venemaa fossiilkütustest ja kiirendada rohelist üleminekut. EIP nõustus toetama REPowerEU-d, tõstes grupi puhta energia rahastamise mahud aastatel 2022–2027 enneolematule tasemele.

EIP eraldas REPowerEU-ga kooskõlastatud projektidele 45 miljardit eurot. See rahastamine lisandub EIP juba niigi olulisele toetusele energiasektorile. Lisateavet EIP energiatoetuse kohta leiate siit ja uusimatest meie rahastatud energiaprojektidest siit.

Fotol vasakult: Pilar Solano, Aavo Kärmas, Veiko Räim

Lepingu allkirjastamise fotol vasakult:
Pilar Solano – EIP Operatsioonide Direktoraat, Kesk- ja Kagu-Euroopa direktor ning Läänemere ja Põhja-Euroopa direktori kt
Aavo Kärmas – Enefit Greeni juhatuse esimees
Veiko Räim – Enefit Greeni juhatuse liige ja finantsjuht