Rajame investorite ja partnerite kaasabil uusi tuule- ning päikeseparke kõigil koduturgudel


Toodame taastuvenergiat tuulest, päikesest, jäätmetest ja veest.

Toodame ja arendame taastuvenergiat Baltimaades, Soomes ja Poolas.

Meie kasvu alus on tuule- ja päikeseenergia.

2025. aasta lõpuks jõuab Enefit Greeni tootmisvara maht 1,2 gigavatini ning aastane oodatav elektritoodang 3 teravatt-tunnini.


Missioon

Toodame taastuvenergiat, et elektrifitseerimisel põhinev rohepööre ellu viia.

Visioon

Oleme 2026. aastaks Baltimaade suurim taastuvenergia tootja ja Poolas kiiresti kasvav taastuvenergia ettevõte.

Tootmisportfell

Toodame ja arendame taastuvenergiat Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Soomes

Meile kuulub viies riigis 24 tuuleparki, 42 päikeseelektrijaama, üks koostootmisjaama ja hüdroelektrijaam. Töös oleva vara maht on üle 500 megavati.

Meil on ehituses kuus tuuleparki koguvõimsusega 612 megavatti: üks Eestis, üks Soomes ja neli Leedus. Samuti neli päikeseelektrijaama: üks Eestis, kaks Lätis ja üks Poolas koguvõimsusega 97 megavatti. Ehituses oleva vara maht on üle 700 megavati.


Lühiülevaade Enefit Greenist

  • Suurim tuuleenergia tootja Baltimaades
  • 500+ MW töös oleva vara maht
  • 700+ MW ehituses oleva vara maht
  • Ligikaudu 4900 MW suurune arendusportfell
  • Elektrienergia toodang 1343 GWh (2023)
  • Soojusenergia toodang 604 GWh (2023)
  • 121 töötajat Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas
  • ~ 64 000 investorit

Investorile

Ettevõtte aktsiad on noteeritud 2021. aasta sügisest Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas. 2023. aasta lõpu seisuga oli Enefit Greenil ligikaudu 64 000 investorit, kelle suur huvi Enefit Greeni vastu kõneleb usaldusest ja soovist olla rohepöördega kaasas.

Loen lähemalt

Keskkond

Meie vastutus on taastuvenergia tootmisest suurem. Tagame puhtama keskkonna ja vähendame süsiniku jalajälge.

Tegevuses ja otsustes lähtume Euroopa Liidu keskkonnapoliitikast, tootmise asukohariigi õigusaktidest ning rahvusvahelistest standarditest.

Loen lähemalt

Viimased uudised