Oleme üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas

Loen lähemalt

Üheskoos muudame maailma puhtamaks


Kasvatame taastuvenergia toodangut

Meie kasvuplaan hõlmab Balti riike, Poolat ja Soomet

Fookus tuule- ja päikeseenergia tootmise laiendamisel

Eesmärk suurendada taastuvenergia tootmisvõimsusi 2026. aastaks enam kui neli korda 1.9 GW-ni.

Keskkond

Tunneme endal suuremat vastutust kui lihtsalt ülesannet toota taastuvelektrit. Teadvustame enda rolli puhtama keskkonna ja jätkusuutlikuma maailma poole liikumisel.

Tahame tagada puhtama keskkonna ja aidata kaasa CO2 jalajälje vähendamisele maailmas.

Usume, et oskuslikult planeerides mõjutavad uued taastuvenergia arendusprojektid keskkonda ja kogukondi minimaalselt. Peame oluliseks, et meie tegevused oleks kooskõlas keskkonna ja ühiskonna edendamisega.

Loen lähemalt
Toodame täna taastuvenergiat Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas

Toodame täna taastuvenergiat Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas

Meile kuuluvad neljas riigis kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, 4 koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam.

Tuulepargid 397,75 MW

Koostootmisjaamad 27,7 MW

Päikeseelektrijaamad 30,3 MW

Broceni pelletitehas 160 000 t/a

Hüdroelektrijaam 0,365 MW

Ruhnu taastuvenergialahendus 0,455 MW

Uudised