Rajame investorite ja partnerite kaasabil uusi tuule- ning päikeseparke kõigil koduturgudel


Toodame taastuvenergiat tuulest, päikesest, jäätmetest, veest ja biomassist

Toodame ja arendame Baltimaades, Soomes ja Poolas

Meie kasvuloo alus on tuule- ja päikeseenergia

Neljakordistame 2026. aastaks praeguse installeeritud tootmisvõimsuse (457 megavatti) ca 1900 megavatini


Missioon

Toodame taastuvenergiat, et elektrifitseerimisel põhinev rohepööre ellu viia.

Visioon

Oleme 2026. aastaks Baltimaade suurim taastuvenergia tootja ja Poolas kiiresti kasvav taastuvenergia ettevõte.

Toodame taastuvenergiat Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas

Neljas riigis kuulub meile 23 tuuleparki, 41 päikeseelektrijaama, kolm koostootmisjaama ja hüdroelektrijaam.

Investorile

2021. aastal noteeriti Enefit Green Nasdaq Tallinna börsil, kus rekordiline arv investoreid märkis ettevõtte aktsiaid. Jaeinvestorite suur huvi Enefit Greeni vastu kõneleb usaldusest ja soovist olla rohepöördega kaasas.

Ehitame uusi tuule- ja päikeseparke koos 60 000 investori ning pikaajaliste klientidega.

Loen lähemalt

Keskkond

Meie vastutus on taastuvenergia tootmisest suurem. Tagame puhtama keskkonna ja vähendame süsiniku jalajälge.

Tegevuses ja otsustes lähtume Euroopa Liidu keskkonnapoliitikast, tootmise asukohariigi õigusaktidest ning rahvusvahelistest standarditest.

Loen lähemalt

Viimased uudised