Enefit Green allkirjastas maismaa tuuleenergia projektide omandamis- ja koostöölepingu Poolas

Enefit Greeni tütarettevõte Enefit Green sp. z o.o. ja Poola arendusettevõte RES Global Investment sp. z o.o. ühendavad jõud, et kiirendada ja suurendada rohelisele energiale üleminekut Poolas. Vastavalt allkirjastatud lepingule omandab Enefit Green 100% arendusõigustest mitmes maismaa tuuleenergia projektis.

Allkirjastatud leping hõlmab 8 eraldiseisvat varajase faasi maismaa tuuleenergia arendusprojekti, mille planeeritud koguvõimsus on kuni 360 megavatti.

Enefit Greeni juhatuse liikme Andres Maasingu sõnul on see oluline verstapost ettevõtte tuuleenergiaportfelli laiendamiseks Poolas koos sellise tugeva ettevõttega nagu RES Global Investment. „Enefit Green on otsinud võimalusi oma taastuvenergiaportfelli kasvatamiseks Poolas, kus oleme tegutsenud alates 2019. aastast. Praeguses turuolukorras on oluline leida võimalusi nutikaks ja jätkusuutlikuks ärikasvuks. Allkirjastatud leping pakub Enefit Greenile tugeva tuuleenergia arendusportfelli ja võimalused jätkusuutlikuks kasvuks tulevikuks," kommenteeris Maasing.

Maasing lisas, et Enefit Green on Baltikumi suurim tuuleenergia tootja, kellel on pikaajaline kogemus nii tuuleparkide opereerimisel kui ka arendamisel. „Oleme seni keskendunud päikeseenergia portfelli laiendamisele Poolas. Omandatud maismaa tuuleenergia projektid loovad võimaluse laiendada tegevust ka tuuleenergia sektoris,“ ütles Maasing.

„Meie jaoks on tegemist olulise tehinguga, sest see on esimene nii suure portfelliga tehing pärast tuuleparkide sektori uut avanemist Poolas. See on osa meie tuuleenergia portfelli laiendamise strateegiast ja meil on väga hea meel, et saame seda teha koos sellise kogenud ettevõttega," märkis Anna Kosińska, RES Global Investmenti juhatuse liige.

Planeeritavate tuuleparkide ehitus ei alga enne 2028. aastat. Praeguste ootuste kohaselt hakkavad tuulepargid elektrienergiat müüma turule või lõpliku investeerimisotsuse tegemise ajal sõlmitava elektrimüügilepingu alusel.

Hinnanguline investeering ulatub kokku umbes 80 miljoni euroni. See summa sisaldab projektide soetusmaksumust ja muid arenduskulusid, mis on vajalikud projektide ehitusvalmiduseni arendamiseks. Maksete ajastus ja suurus sõltuvad lepingus sätestatud teatavate arenduseesmärkide saavutamisest ja asjakohaste elektrivõrguga liitumise nõuete täitmisest.

Enefit Green sisenes Poola taastuvenergia turule 2019. aasta juunis, omandades päikesepargi arendusprojektid koguvõimsusega 19 megavatti. Ettevõte on alustanud lisaks kahe päikesepargi ehitust, neist ühe ehitus on lõppenud ja teise ehitus on lõppjärgus. Ettevõttel on Poolas opereerimises 20 päikeseparki koguvõimsusega 27 megavatti ja ehituse lõpusirgel Debniku 6 megavatine päikesepark.

Poola on Enefit Greeni üks viiest koduturust ja ettevõte näeb seal pikaajalisi kasvuvõimalusi. Omandatud varajases faasis tuuleenergia projektide elluviimine aitab kaasa Poola jõupingutustele Euroopa Liidu eesmärkide saavutamisel.

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõte opereerib tuuleparke Eestis ja Leedus, päikeseparke Eestis ja Poolas, kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ning Lätis ja Soomes. Ettevõtte töös oleva vara maht on üle 500 megavati ja ehituses oleva vara maht on üle 700 megavati.